Putujte s námi stezkou uhlí a oceli, poznejte místa, v nichž díky našim předkům vzešlo ze země naše „černé zlato“. Kde se v potu tváří našich dědů tavilo železo, aby dalo vzniknout oceli a z té pak výrobky, putující do celého světa. Zjistěte, jak se žilo horníkům, dělníkům pracujícím v železárnách a ocelárnách. Seznamte se s oblastí Horního a Těšínského Slezska, s jedinečným krajem… krajem uhlí, železa a oceli. Oblast, která mimo krásy přírody, historických památek nabízí jedinečné společné dědictví spojující historii českých a polských obyvatel industriálního pohraničí.

 

Jak už je v Malém světě techniky U6 zvykem, tak všechny exponáty jsou interaktivní a je dovoleno si vše vyzkoušet. Jednotícím prvkem zůstávají díla a vize Julese Verna.

VSTUPENKY MALÝ SVĚT TECHNIKY U6

Multifunkční postindustriální prostor, který vznikl v budově bývalé hornické lázně ve městě Jastrzębie-Zdrój.  Srdcem „Łaźni“ je Karbonárium – stálá expozice o uhlí v kontextu vědy, přírody, historie a průmyslu.

VSTUPENKY CARBONARIUM