Putujte s námi stezkou uhlí a oceli, poznejte místa, v nichž díky našim předkům vzešlo ze země naše „černé zlato“. Kde se v potu tváří našich dědů tavilo železo, aby dalo vzniknout oceli a z té pak výrobky, putující do celého světa. Zjistěte, jak se žilo horníkům, dělníkům pracujícím v železárnách a ocelárnách. Seznamte se s oblastí Horního a Těšínského Slezska, s jedinečným krajem… krajem uhlí, železa a oceli. Oblast, která mimo krásy přírody, historických památek nabízí jedinečné společné dědictví spojující historii českých a polských obyvatel industriálního pohraničí.

 

Muzeum Jana Jarockého v Ustroni

Muzeum se nachází v historické budově bývalého vedení železáren Klemens (fungujících v letech 1772-1897). Zpřístupňuje sbírky, týkající se historie Těšínského Slezska, dějin místního hutnictví a kovářství, národopisu a lázeňské léčby v Ustroni. Zajímavostí muzea je skanzen strojů, nechybí ani bohaté sbírky předmětů každodenní potřeby, díky kterým se návštěvníci mohou seznámit se životem obyvatel bývalého Ustroňského a Těšínského Slezska. Speciální atrakcí pro děti je výstava ukazující historické hračky, hry a knihy.

 

 

Zámecký pivovar, Cieszyn

Pivovar v Těšíně je jedním z nejstarších pivovarů na světě. Funguje nepřetržitě od roku 1846 a vyrábí pivo podle tradičních technologií. Srdcem Zámeckého pivovaru je vysoká třípatrová budova s obdélníkovým nádvořím uvnitř. Objekt je propojen s podzemními komorami, které jsou součástí komplexu podzemních chodeb, umístěných v různých úrovních na svahu kopce. Zámecký pivovar má kromě výroby piva také charakter „živého muzea pivovarnictví“.

Institut dědictví a dialogu „Łaźnia Moszczenica“, Jastrzębie-Zdrój

V rámci projektu „Postindustriální dědictví pohraničí“ bude budova bývalých hornických koupelen dolu „Moszczenica“ v roce 2023 přestavěna na Centrum postindustriálního dědictví „Łaźnia Moszczenica“. Součástí Centra bude vícedílná expozice přibližující historii, rozvoj a kulturu Horního Slezska využívající nejmodernějších prezentačních metod. Ty spočívají v plné interaktivitě exponátů a prezentací, klasických hornických exponátech a také ve vybudování informačního centra. Díky využití technologie 3D s prvky rozšířené reality, a interaktivním exponátům, si turisté budou moci samostatně vyzkoušet různé práce a procesy, související s těžebním (včetně historických a původních metod těžby) a těžkým průmyslem. Jednotlivé části Centra budou věnovány různým cílovým skupinám s přihlédnutím k věku a obsahu.

 

Familoky – památkové sídliště černouhelných dolů „Dębieńsko”, Czerwionka-Leszczyny

Historické Patronátní panství dolu „Dębieńsko“- Familoki je jednou z nejkrásnějších a nejzachovalejších kolonií tohoto typu. Je navrženo tak, aby tvořilo promyšlený celek, i když každý z přibližně stovky rodinných domů je jiný. Rozkládá se v ulicích Szkolna, Wolności, Słowackiego, Hallera, Kombatantów a Mickiewicza na ploše 15 ha, je tak největším chráněným územím rodinných domů ve Slezsku. Panství se skládá z 84 budov, které jsou jednopatrové a dvoupatrové, vystavěny jsou z červených cihel s bílými glazovanými ornamenty. Od roku 1995 je území zapsáno v registru památek.

 

Historický důl Ignacy, Rybnik

Důl Ignacy zaujímá mimořádné místo v historii Rybniku. Moderním způsobem spojuje funkce muzea s pořádáním jedinečných kulturních akcí. Nejcennější památkou jsou dva navíjecí stroje na parní pohon. Dokladují vynikající příklad tehdejšího průmyslového myšlení a dokonale zachovaným dědictvím hornické minulosti Rybniku. Velkým lákadlem dolu je možnost vstupu na vyhlídku v bývalé vodárenské věži, odkud je krásný výhled na panorama města.

Vápenné pece ve Vendryni

Vápenné pece jsou technickým pozůstatkem geologického průzkumu karpatských svahů, který proběhl na počátku 19. století. Průzkum byl veden za účelem nalezení ložisek železné rudy pro potřeby místních železáren. Pomocí uhlí a vápence vznikalo v pecích až do roku 1965 pálené vápno. Na místě se nachází dvě pece, jedna původní a druhá novější. Po prohlídce této technické památky, u níž zůstal také původní navážecí vozík, si lze odpočinout v nově vzniklém přístřešku, u něhož stojí informační tabule.

Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Muzeum Třineckých železáren a města Třince je místem, kde se snoubí krása s historií. Stálé expozice muzea seznámí návštěvníky s bohatou historií Těšínského Slezska a založením třinecké hutě. Ve výstavních síních dominují unikátní historické a originální artefakty z hutní výroby. Jednotlivé textové panely s bohatou obrazovou přílohou provázejí návštěvníka ve třech výstavních místnostech. Přibližují historický vývoj Třince a zásadní okamžiky, které vedly k založení železáren. Součástí interiéru muzea je rovněž Galerie Na schodech a krátkodobé expozice. V zahradě muzea se nabízí venkovní Galerie Werk.

Důl Michal, Ostrava

Důl Michal je bývalý černouhelný důl se zachovalým komplexem povrchových budov a jedinečnou sbírkou původního strojního vybavení z doby přestavby dolu z počátku 20. století. Historie Dolu Michal se však začala psát již v roce 1842, kdy bylo v Michálkovicích položeno kruhové privilegované kutiště a o rok později se v něm začaly hloubit dvě jámy, první jáma Ferdinand, druhá Michal. Na dole se pak těžilo až do roku 1993, kdy byla v rámci prováděné restrukturalizace těžkého průmyslu těžba ukončena. Areál byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou, je zahrnut do systému Evropských stezek průmyslového dědictví ERIH a indikativního seznamu České republiky pro zápis do světového kulturního dědictví UNESCO. Expozice Dolu Michal je instalovaná podle koncepce posledního pracovního dne s důrazem kladeným na autenticitu prostředí i detailu. Prohlídka je vedená po stopách horníka nastupujícího do práce. Dva návštěvnické okruhy vás zavedou do expozice v administrativní budově s autentickým vybavením kanceláří, dále pak můžete navštívit těžní budovu a strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi, jako je například návštěva kotelny se spuštěním parního stroje z roku 1893. Mimo prohlídky se v areálu Dolu Michal pořádají kulturní a vzdělávací akce, výstavy současného umění a svatby.

Hornické muzeum LANDEK PARK, Ostrava

Největší hornické muzeum v České republice se nachází v rozlehlém průmyslovém areálu na okraji chráněné Národní přírodní památky Landek. Dominantou je čtyřicetimetrová těžní věž, v podzemí se nachází celkem 250 metrů štol. Komentovaná prohlídka muzea, shrnující těžbu uhlí v letech 1782–1990, obsahuje mj. autentické sfárání do dolu a ukázku fungování některých důlních strojů. Děti se mohou projet původním hornickým vláčkem z 60. let minulého století, či vyzkoušet záchranářský výcvik na cvičném záchranářském polygonu. V muzeu se nachází i expozice důlního záchranářství, která dlouhodobě patří mezi největší svého druhu na světě. Kromě historických skvostů zahrnuje i novodobou dýchací a záchranářskou techniku. Hornické muzeum je přístupné celoročně.

Malý svět techniky U6, Ostrava

Dolní Vítkovice v Ostravě jsou světově unikátním areálem, kde se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Právě v roce 1828 vydal olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský přípis o založení železárenského závodu ve Vítkovicích. Vznikl tak ojedinělý, jinde v Evropě neexistující komplex těžké průmyslové výroby od těžby uhlí přes úpravnu a výrobu koksu až po produkci surového železa. Nyní je tento industriální komplex jedinečným vzdělávacím, kulturním a společenským centrem s mezinárodním přesahem. Jedním z lákadel Dolních Vítkovic je i Malý svět techniky U6. Interaktivní muzeum, ve kterém se lze hravou formou seznámit s historií a vývojem průmyslu, dopravy a techniky. Celá expozice se nachází v unikátním prostředí bývalé VI. Energetické ústředny. Momentálně je Malý svět techniky U6 uzavřen a to z důvodu probíhající obnovy expozic. Ta a je realizována díky projektu Postindustriální dědictví příhraničí nebo také Stezka uhlí a oceli a přinese dětem i dospělým možnost lépe se seznámit s procesem těžby a zpracování uhlí nebo výrobou oceli. Otevření obnovené expozice je naplánováno na květen 2023.