Tábory v Dolních Vítkovicích

Milí rodiče a děti,
připravujeme pro vás už podzimní tábory! Brzy budou v prodeji na našem e-shopu.

Máte možnost tábor uhradit prostřednictvím FKSP.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K TÁBORŮM: 

V rámci tábora se budeme pohybovat ve Velkém a Malém Světě Techniky a v přilehlých místech areálu Dolních Vítkovic. Pro děti je připraven tematický celotýdenní program, při kterém navštíví již zmíněné objekty včetně doprovodných programů, jako je chemicko-fyzikální science show v našem Divadle vědy nebo vzdělávací film ve 3D kině.

Své děti přivádějte do Velkého Světa Techniky mezi 7:00 a 8:00 a vyzvedávejte je na stejném místě mezi 15:30 – 16:00.

 

Co s sebou:

Děti prosím oblékněte tak, aby se při venkovních hrách mohly ušpinit např. od trávy, od vody, v dílničkách se mohou zašpinit třeba fixem nebo temperami apod. Postačí tepláky, kraťasy, tričko, mikina a pevná obuv (tenisky) a pláštěnka. Přibalte jim také náhradní oblečení. Vše můžete zabalit do batůžku, který mohou mít děti uschován  po celou dobu tábora v uzamčené učebně, která bude sloužit výhradně pro potřeby tábora.

Děti se samozřejmě každé ráno mohou převléci. Vždy prosím zvolte tak, aby si děti své věci bezpečně poznaly. Zda dětem přibalíte pohodlné přezůvky pro vnitřní prostory, necháme čistě na Vás.

–          Oblečení, které je možné ušpinit + do batůžku náhradní oblečení

–          Pevná obuv (tenisky),

–          Pláštěnka,

–          Léky (pokud je dítě užívá) s předepsaným dávkováním,

–          Lahev na vodu,

–          Roušku (respirátor)

 

V pondělí ráno děti předejte ve Velkém Světě Techniky našim animátorům, kteří si od Vás vyberou:

1.       Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (potvrzeno lékařem, lze dodat i potvrzení z minulého roku či jiné akce – posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu)

2.       Vyplněné čestné Prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzení nesmí být starší než 1 den –  vyplněno rodiči)

3.       Prohlášení o zdravotním stavu (potvrzení nesmí být starší než 1 den – vyplněno rodiči)

4.       Vyplněný Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.       Formulář plné moci (Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný, než osoba uvedená v přihlášce.)

6.       Formulář samostatný odchod (Pokud bude dítě na tábor docházet a odcházet z něj samostatně.)

7.       Kopie kartičky zdravotní pojišťovny

8.       Voucher (po zaplacení tábora vám přišel na e-mail)

9.       Potvrzení o provedeném negativním testu, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID ve lhůtě do 180 dnů, potvrzení o očkování (nejméně 22 dnů po 1. dávce očkování)

 

* dokumenty vám budou zaslány e-mailem

** dokumenty je nutné přinést v pondělí ráno

*** na tábor lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

COVID-19:

Vzhledem ke koronavirové situaci budeme dětem při vstupu měřit teplotu. Záleží nám na tom, aby u nás byly vaše děti v bezpečí, proto jsou všechny naše prostory i exponáty pravidelně dezinfikovány, v budovách jsou rozmístěné dezinfekce a děti si budou mýt pravidelně ruce. Dle nejnovějších informací by děti měly mít roušky (respirátory) pouze v místech, kde se mohou setkat s veřejností (např. expozice Světa Techniky), nikoliv v táborové skupině.

Podmínky pro účast na táboru:

·         antigenní test ne starší 72 hodin (lze mít potvrzení z pátku, ale nesmí být starší 72 hodin, kontrola potvrzení probíhá v dopoledních hodinách)

·         PCR test ne starší 7 dnů (dodat potvrzení)

·         prodělané onemocnění COVID ve lhůtě do 180 dnů (dodat potvrzení)

·         nejméně 14 dnů po 2. dávce očkování (dodat potvrzení)

*   lze dodat kopie potvrzení

** z preventivních důvodu doporučujeme otestovat i děti, které ještě nedovršily 6 let věku (platí pro děti, které jsou přihlášené na táboru Doba ledová, který je od 6 let)

Podmínky pro vstup na akce upravuje mimořádné opatření ze dne 7. 6. 2021, které mj. stanovuje podmínky pro vstup do volnočasových aktivit, oddílových schůzek, výprav, ale i táborů. Mimořádné opatření se bohužel mohou ještě změnit, v případě změn vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek či e-mailu.

V případě dotazů či nejasností se na mne neváhejte obrátit.