Staňte se našimi partnery nebo parťáky a podpořte nás v našem úsilí

Naskýtá se Vám tak jedinečná příležitost, aktivně se zapojit do projektu zachování jednoho z hlavních historických pilířů města a regionu pro další generace a také čerpat výhody pro Vaše zaměstnance či klienty.

Spolek Dolní oblast VÍTKOVICE byl založen za účelem přípravy a realizace projektů na proměnu území Dolní oblasti Vítkovice. Aktuálně spravujeme industriální památky „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“, které byly v roce 2002 prohlášeny Nařízením vlády č. 337/2002 Sb. za Národní kulturní památku a v roce 2008 se staly součástí Evropského kulturního dědictví. Objekty v areálu LANDEK PARK, které jsou rovněž ve správě spolku, jsou prohlášeny MK ČR za kulturní památky a areál se nachází v ochranném památkovém pásmu „Národní přírodní památky Landek“.

Naše projekty přináší regionu jedinečnou možnost spojit historii se současností a budoucností. Díky našemu spolku vzniklo efektivní propojení správy a řízení projektu nejvýznamnějších historických a technických památek v regionu.

Děkujeme také partnerům, kteří podporují vzdělávání dětí mateřských a základních škol v science centru.