Industriální architektura, vzdělávání, kultura, propojení komunit v srdci Evropy

Dovolte nám představit světově unikátní areál Dolní Vítkovice, kde se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Právě v roce 1828 vydal olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský přípis o založení železárenského závodu ve Vítkovicích. Vznikl tak ojedinělý, jinde v Evropě neexistující komplex těžké průmyslové výroby od těžby uhlí přes úpravnu a výrobu koksu až po produkci surového železa. Nyní se tento industriální komplex proměnil v jedinečné vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem.

1828

založení Vítkovických železáren

1836

zapálení první vysoké koksové pece v habsburské monarchii

1911

pec nového typu uvedena do provozu

1938

instalace 900tunového plynového pístového dmychadla v VI. energetické ústředně

1988

generální oprava první vysoké pece

1993

důl na Landeku se mění na muzeum

2007

založení Sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE… proměna začíná

2012

nový život; rodí se VP1, Gong, začátek stavby Velkého světa techniky

2014

otevření Velkého světa techniky

2016

roční návštěvnost dosáhla 1 301 639 návštěvníků

1835

začátek hlubinného dobývání uhlí na Landeku (Důl Anselm)

1852

počátky hloubení těžní jámy Hlubina

1924

dokončení dostavby plynojemu

1977

dosažení rekordu (1,7 milionu tun surového železa na první vysoké peci)

1992

poslední vůz s uhlím z dolu Hlubina

1998

po 162 letech poslední odpich a konec výroby surového železa v Dolních Vítkovicích

2011

zvednutí zvonu plynojemu a start reaktivace

2013

vítáme návštěvníka s pořadovým číslem milión, začíná rekonstrukce Hlubiny

2015

Hlubina opět žije, otevření Nástavby Vysoké pece č. 1 (dnes známe jako Bolt Tower)

2017

otevření Milan Dobeš Museum v Gongu

1828

založení Vítkovických železáren

1835

začátek hlubinného dobývání uhlí na Landeku (Důl Anselm)

1836

zapálení první vysoké koksové pece v habsburské monarchii

1852

počátky hloubení těžní jámy Hlubina

1911

pec nového typu uvedena do provozu

1924

dokončení dostavby plynojemu

1938

instalace 900tunového plynového pístového dmychadla v VI. energetické ústředně

1977

dosažení rekordu (1,7 milionu tun surového železa na první vysoké peci)

1988

generální oprava první vysoké pece

1992

poslední vůz s uhlím z dolu Hlubina

1993

důl na Landeku se mění na muzeum

1998

po 162 letech poslední odpich a konec výroby surového železa v Dolních Vítkovicích

2007

založení Sdružení Dolní oblast VÍTKOVICE… proměna začíná

2011

zvednutí zvonu plynojemu a start reaktivace

2012

nový život; rodí se VP1, Gong, začátek stavby Velkého světa techniky

2013

vítáme návštěvníka s pořadovým číslem milión, začíná rekonstrukce Hlubiny

2014

otevření Velkého světa techniky

2015

Hlubina opět žije, otevření Nástavby Vysoké pece č. 1 (dnes známe jako Bolt Tower)

2016

roční návštěvnost dosáhla 1 301 639 návštěvníků

2017

otevření Milan Dobeš Museum v Gongu

Dolní Vítkovice

10 hektarů plocha areálu NKP
1998 poslední odpich
2002 Národní kulturní památka
90 milionů tun surového železa

Nejbližší akce

Mikulášská dílnička

4.12. 2021

Na sobotu 4. prosince chystáme Mikulášskou dílničku. Děti si ve Velkém Světě Techniky pod vedením zkušené lektorky a za doprovodu Mikuláše, čerta a anděla vyrobí krásné plstěné...

Velký Svět Techniky

Kalendář akcí Detail události