Informace o zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci, spolek Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, IČ: 7512528, jako správce osobních údajů (dále jen jako „správce“ nebo „správce osobních údajů“), si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, které probíhají v rámci činnosti spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., jakož i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.