O prohlídkách

Pojďte si společně s průvodcem projít areál bývalého Vysokopecního závodu, kde se dozvíte vše o historii Dolních Vítkovic, výrobě surového železa, vyjedete do výšky zhruba 36 metrů, pak vás čeká výstup po schodech (90 schodů) na Bolt Tower. Tady si můžete užít 30 minut volného času a kochat se výhledy. V případě příznivého počasí pokračuje exkurze sestupem dolů (370 schodů), kdy nahlédnete do samotného nitra vysoké pece, na odlévací plošinu a velín – to vše v rámci okruhu A.

Okruh C – Uhelný okruh vás provede územím bývalého černouhelného dolu Hlubina. Dozvíte se vše nejen o těžbě uhlí, ale také o jeho přeměně v koks a jeho využití v souvislosti s vysokou pecí. V rámci prohlídkové trasy Vám pak představíme nově zrekonstruované objekty v areálu sloužící jako kulturně-společenská čtvrť Hlubina a část bývalé vítkovické koksovny.

Každou neděli se v rámci prohlídky Projekt DOV můžete podívat do moderní Multifunkční auly Gong, vzniklé vestavbou do původního plynojemu z roku 1924.

Pro cizojazyčné návštěvníky jsme připravili novu verzi MP3 průvodce pro okruh A, návštěvníci si text totožný s výkladem průvodce mohou vyslechnout v angličtině, němčině a polštině. Jejich zapůjčení je bezplatné.

Při včasné rezervaci nabízíme pro skupiny 10 a více osob možnost využít cizojazyčného průvodce. Prohlídky probíhají v angličtině, němčině, polštině a ruštině.

Průvodcovský servis Dolní Vítkovice si vyhrazuje právo na okamžitou úpravu prohlídkové trasy dle aktuálních klimatických podmínek s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti návštěvníků.

Rezervace míst na prohlídkách i do Bolt Café je nutná! Rezervace je nutno uplatnit nejpozději 10 minut před začátkem exkurze.

Recepce Vysoké pece č.1 i začátek komentovaných prohlídek se přesunul do Gongu. Mapa ZDE.

A Vysokopecní okruh vč. návštěvy Bolt Tower

Stominutová komentovaná prohlídka Vysoké pece č.1 o historii Vítkovic a výrobě surového železa (v polovině prohlídka 30 minutový rozchod na Bolt Tower).

100 minut
Délka prohlídky

Dospělí Zvýhodněné vstupné (1) Rodinné vstupné (2) ZTP/P (3) Školní skupiny (4)
A - Vysokopecní okruh
vč. návštěvy Bolt Tower
250 Kč 190 Kč 690 Kč 190 Kč 140 Kč

Vstupenky lze platit platební kartou.

B Bolt Café

Návštěva Bolt Café s předplacenou konzumací s možností využití Bolt Toweru jak vyhlídkové věže. Rezervaci provádějte online v našem rezervačním systému. V den návštěvy pak při volné kapacitě možno rezervovat pouze telefonicky na čísle +420 725 992 124 (v době od 10:00 do 18:00 hodin).

Rezervace online či telefonicky lze provést pouze pro skupiny do 6 osob. V případě skupiny nad 6 osob nás pro rezervaci kontaktujte na e–mailu gong@dolnivitkovice.cz.

Dospělí Zvýhodněné vstupné (1) Rodinné vstupné (2) ZTP/P (3) Školní skupiny (4)
Výjezd na Bolt Tower s konzumací v kavárně (8) 200 Kč 200 Kč X 200 Kč X

Vstupenky lze platit platební kartou.

C Uhelný okruh - povrchová prohlídka

Stominutová komentovaná prohlídka areálu Dolu Hlubina bez možnosti fárání. Historie těžby uhlí na Ostravsku, jeho zpracování na koks a využití ve vysokých pecích. Seznámení se s přeměnou areálu po ukončení těžby, prohlídka prostor pod těžní věží, náraží a nově zrekonstruované koksovny.

100 minut
Délka prohlídky

Dospělí Zvýhodněné vstupné (1) Rodinné vstupné (2) ZTP/P (3) Školní skupiny (4)
C - Uhelný okruh (5) 130 Kč 90 Kč 350 Kč 90 Kč 70 Kč

Vstupenky lze platit platební kartou.

D Kombinovaný okruh

Při zakoupení Vysokopecního okruhu A + Uhelného okruhu C na místě (nevztahuje se na on-line vstupné),  bude poskytnuta sleva ve výši 20% .

2 x 100 minut
Délka prohlídky

Vstupenky lze platit platební kartou.

E Projekt DOV

Od 11. 7. 2021 vždy v neděli ve 14:00.

Nová stominutová komentovaná prohlídka Vám představí přerod Dolních Vítkovic – chátrajícího ocelového města v moderní vzdělávací, kulturní a společenské centrum. Uvidíte původní části bývalého průmyslového areálu i zcela nové a rekonstruované objekty. A kam nyní směřujeme? S našimi vizemi Vás seznámíme v multifunkční aule Gong.

100 minut
Délka prohlídky

Dospělí Zvýhodněné vstupné (1) Rodinné vstupné (2) ZTP/P (3) Školní skupiny (4)
E - Projekt DOV (7) 220 Kč 170 Kč 610 Kč 170 Kč 110 Kč

Vstupenky lze platit platební kartou.

Poznámky:

(1) Děti 6–15 let, studenti 15–26 let, ISIC, senioři 65+, ZTP.t.

(2) 2 dospělí a max. 3 děti do 15 let.

(3) Doprovod držitele průkazu ZTP/P vstup zdarma (max. 1 osoba) – pouze výjezd, bez konzumace.

(4) Školní exkurze (MŠ a ZŠ) na každých 15 dětí 1 pedagogický doprovod zdarma.

(5) – Uhelný okruh je vypravován od 1.4. do 31.10.

(6) – 2*100 minut – Kombinovaný okruh je vypravován od 1.4. do 31.10.

(7) – Prohlídky Projekt DOV každou neděli ve 14:00, organizované skupiny po předchozí rezervaci i mimo tento termín.

(8) – V ceně zahrnuta konzumace v kavárně v hodnotě 100,- Kč.

  • Návštěvnický servis Dolní Vítkovice si vyhrazuje právo na okamžitou úpravu prohlídkové trasy dle aktuálních klimatických podmínek s ohledem
    na zajištění maximální bezpečnosti návštěvníků.
  • Vstup zdarma pro max. 3 děti do 6 let v doprovodu min. 1 platící dospělé osoby.
  • Děti do 15 let pouze s doprovodem osoby starší 18 let.
  • Poukázky Sodexo Flexi Pass nepřijímáme.
  • Poskytnuté slevy se nesčítají.
  • Ceník platný od 1. 4. 2022.