Moravskoslezský kraj

1 - Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2024

  • Název projektu: Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2024
  • Termín řešení: 1.1.2024 – 31.10.2024
  • Registrační číslo projektu: 04605/2023/RRC
Anotace projektu:

Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Statutární město Opava

1 - Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky

  • Název projektu: Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky
  • Termín řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027
  • Registrační číslo projektu: MMOPP00HNWKY
Anotace projektu:

Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy


Statutární město Ostrava

1 - FUTUROVA 2024

  • Název projektu: FUTUROVA 2024
  • Termín řešení: 1.1.2024 – 31.12.2024
  • Registrační číslo projektu: 0900/2024/KaŠ
Anotace projektu:

Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy