Historie

Do budovy byla umístěna dvě pístová dmychadla (r. 1938 a 1948), která dohromady vážila 900 tun. Dmychadla byla poháněna vysokopecním plynem a vyráběla vzduch pro Vysokou pec č. 1. Vyrobena byla ve Vítkovicích v licenci firmy Erhard a Semmer. Teplota větru, když přecházel přes expanzní nádobu do potrubí a pak do ohřívačů, byla 60 až 80 stupňů Celsia. Nakonec byl horký vzduch vypuštěn do vysoké pece, kde podporoval hoření.

Využití v současnosti 

Dvě obří dmychadla v Malém světě techniky U6 zůstala, nyní je obklopuje více než stovka interaktivních exponátů, které zábavně vysvětlují vědu a techniku. Mezi historickými dmychadly (kdysi nazývanými jako „plíce hutě“) a pohyblivými exponáty přichází návštěvníci na kloub technickým záhadám. Od konce října 2022 se Malý svět techniky U6 uzavřel a byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce expozice. Architektonický návrh expozic zpracoval tým odborníků z nodum atelier, s.r.o. z Jablunkova a zhotovitelem nové expozice je společnost AVT Group a.s. 

Expozice jsou inspirovány Julesem Vernem a jeho slavnými romány. Jedinečná výstava zakomponovaná do srdce industriálního objektu VI. energetické ústředny v Dolních Vítkovicích. Uvnitř se nacházejí technické vynálezy, díky kterým se návštěvníci mohou projít po historii technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost.

Slavnostní znovuotevření Malého světa techniky U6 proběhne 23. 6. 2023 a je spojeno s akcí Industriáda, která je pořádána na podporu industriálních památek v pohraničí.

Renovace Malého světa techniky U6 je realizována díky projektu Postindustriální dědictví příhraničí. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. V rámci tohoto mezinárodního česko-polského projektu byla vytvořena společná turistická trasa s názvem Stezka uhlí a oceli, na které se nacházejí destinace vázané industriální historií.