O prohlídkách

Světově unikátní rozmístění expozic a exponátů v rozlehlém průmyslovém areálu na okraji chráněné přírodní památky zachycuje průběh lidských aktivit od doby kamenné, přes typickou průmyslovou architekturu, až po důlní techniku charakteristickou pro 20. století. Areál tak spíše než klasické muzeum tvoří kombinace muzea a skanzenu.

Expozice důlního záchranářství shromážděná na Landeku patří mezi největší svého druhu na světě. Mezi historické skvosty s mezinárodním významem patří např. nejstarší dochované dýchací přístroje z roku 1884 či těžká potápěčská souprava Siebe-Gorman z roku 1920. Kromě toho expozice zahrnuje i novodobou dýchací a záchranářskou techniku. Děti si mohou vyzkoušet záchranářský výcvik na cvičném záchranářském polygonu.

Podzemní expozici tvoří kulturní památka Důl Anselm v Ostravě-Petřkovicích, jejíž dominantou je čtyřicetimetrová těžní věž. V podzemí se v hloubce devíti metrů nachází celkem 250 metrů štol. Komentovaná prohlídka shrnující těžbu uhlí v letech 1782–1990 obsahuje mj. ukázku fungování některých důlních strojů. Součástí expozice jsou figuríny horníků v životní velikosti realisticky zachycující podmínky práce v dole. Nově také koník Ferdinand.

A Báňské záchranářství a fárání do dolu

Důlní expozice se nachází na historickém Dole Anselm. Návštěvníci do ní sfárají původní těžní klecí. Součástí expozice jsou historické sloje Albert a František. Na 250 metrech důlních chodeb průvodci představují fyzicky náročnou práci havířů v dole a seznamují návštěvníky s různými důlními profesemi.

přibližně 120 minut
Délka prohlídky

Dospělí Zvýhodněné vstupné (1) Rodinné vstupné (2) ZTP/P (3) Školní skupiny (4)
Velký okruh 280 Kč 210 Kč 760 Kč 210 Kč 160 Kč

Vstupenky lze platit platební kartou.

B Báňské záchranářství

Unikátní expozice (ojedinělá ve světě) představuje mj. soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Průvodci seznamují návštěvníky s náročnou a rizikovou činností báňských záchranářů, se záchrannými pracemi v podzemí a s dalšími zajímavostmi souvisejícími s jejich profesí.

přibližně 60 minut
Délka prohlídky

Dospělí Zvýhodněné vstupné (1) Rodinné vstupné (2) ZTP/P (3) Školní skupiny (4)
Malý okruh 140 Kč 100 Kč 390 Kč 100 Kč 100 Kč

Vstupenky lze platit platební kartou.

Důlní vláček

Na historickém nádvoří Dolu Anselm je umístěna expozice důlní dopravy, jejíž součástí je historická důlní lokomotiva s tzv. „manšafťákama“, ve kterých si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak se dříve dopravovali havíři na vzdálená důlní pracoviště.

Důlní vláček - jednotná cena/ osoba (včetně dětí do 6 let) 50 Kč

Vstupenky lze platit platební kartou.

Poznámky:

(1) Děti 6–15 let, studenti 15–26 let, ISIC, senioři 65+, ZTP.

(2) 2 dospělí a 3 děti do 15 let, každé další dítě dle platného ceníku pro děti.

(3) Doprovod osoby se zdravotním postižením ZTP/P – vstup volný (pro 1 osobu ZTP/P max. 1 osoba jako doprovod).

(4) 1x pedagogický doprovod na 15 žáků ZŠ, MŠ – vstup volný, další doprovod dle ceníku.

  • Děti do 15 let pouze s doprovodem osoby starší 18 let.
  • Organizovaným skupinám doporučujeme, aby se předem objednaly.
  • Vstup zdarma pro max. 3 děti do 6 let v doprovodu min. 1 platící dospělé osoby.
  • Doporučujeme zakoupení vstupenek v pokladně min. 10 min. před začátkem prohlídky – lze platit hotově i platební kartou.
  • Ceník platný od 1. 2. 2024.

*Dolní oblast Vítkovice, z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv uzavřít veškeré expozice, zejména pak během vánočních a novoročních svátků.