O Gongu

Dříve se do plynojemu vešlo 50 tisíc kubíků vyčištěného vysokopecního plynu, dnes je schopen pojmout až 2,5 tisíce návštěvníků. V přízemí se nachází vstupní hala, kde je umístěno Infocentrum Dolních Vítkovic, Galerie Gong a gastro provoz. V prvním patře jsou umístěny variabilní konferenční místnosti se sálem pro 400 osob. Na úrovni druhého patra se nachází foyer víceúčelového sálu, ve třetím a čtvrtém patře se nachází foyer a velký sál s kapacitou 1509 diváků.  Gong je využívám pro vzdělávací, kulturní a společenské akce. V Multifunkční aule Gong probíhají mezinárodní konference a kongresy,  koncerty nebo výstavy umělců.

 

554 000 celkový počet nýtů
2013 stavba roku, EXPO REAL Mnichov - TOP 10 staveb světa
1 492 cm výška vyzdvižení zvonu bývalého plynojemu
1509 míst kapacita Velkého sálu