Proč mohou neslyšící řídit auto, ale nemohou řídit motorku? Jak se neslyšící budí, když neslyší budík? Jaký je rozdíl, když je člověk neslyšící a když je nedoslýchavý? Jak je možné, že i člověk, který slyší, může najednou ohluchnout? Pronikněte do neuvěřitelného světa lidí se sluchovým handicapem. Dozvíte se také, jak si jako slyšící chránit sluch a nepřidat se tak k 0,5 milionu lidí v ČR, kteří neslyší.). Lektorem besedy bude člověk, který to zvládá na vlastní kůži den co den.

Realizováno ve spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.