Šití

Šití patří k základním řemeslným dovednostem, ať jde jen o utrhnutý knoflík či kompletní kus oděvu. V naší době je krejčovství vytlačováno modernizací textilní výroby. Jehla s nití má však stále co nabídnout.

Děti se seznámí s vývojem krejčovství od jehly až po šicí stroj. Pomocí edukačních pomůcek si vyzkouší základní stehy.

Výsledkem bude šitá hračka, která bude dělat radost a připomínat nově osvojenou dovednost.

 

Malování vlnou

Malovat umí každý. Když však temperu s štětec vyměníme za vlnu a plstící jehlu, otevře se nám nový kreativní prostor plný možností.

Povíme si o původu živočišných vláken a jejich použití v textilním průmyslu. Naučí se techniku ručního plstění drobných výrobků. A s trochou trpělivosti si domů odnesou ručně vyrobený obrázek, který lze použít jako nášivku na oblečení či zarámovat na stoleček.

Malý antropolog

Během tohoto vzdělávacího programu se žáci stanou malými antropology – odborníky na kostru lidského těla.

Prozkoumají modely lidských kostí, vyzkouší si složit kosti lidského těla tak, jak patří a společně v týmech budou soutěžit o odznak Malého antropologa.

Kouzelný Oxid

Oxid uhličitý – všudypřítomný neviditelný plyn.

Jak si ho ale mají představit žáci?

Jaké má vlastnosti a co všechno umí?

Představení pro žáky, v němž se model oxidu uhličitého stává pomocníkem při realizaci „experimentů” a jednoduchých chemických pokusů.

 

Termíny jsou domlouvány pouze individuálně.

Prosíme kontaktování na email: hana.svrckova@dolnivitkovice.cz nebo na telefonní číslo: +420 601 571 441

Krmítko ze dřeva

Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní.

Umět s ním pracovat – řezat, brousit, pilovat je základem, které se děti během této lekce naučí. ,

Vyrobí si vlastní dřevěné krmítko pro ptáčky, které si odnesou s sebou domů a ozdobí tak své okno nebo zahrádku!

Neživá voda

Voda je nejznámější a nejrozšířenější tekutina na planetě Zemi.

Jak ale kapka vody vypadá pod mikroskopem?

Jaké má vlastnosti a co všechno dokáže?

 

Cílem vzdělávacího programu je dětem ukázat vodu z mikroskopického hlediska.

Děti získají představu a pochopí procesy přeměn vody v přírodě a také vlastnosti, které mají značný vliv a příznivé dopady na životní prostředí celé naší planety.

Žáci vlastním zkoumáním a formou experimentů, budou pozorovat procesy jako je např.: tání, vypařování, kondenzace a odvozovat jaké srážky těmito procesy mohou vzniknout.

Děti budou zkoumat, jaký je rozdíl mezi sladkou a slanou vodou.

Zvuk dřeva Xylofon

Na výrobu zdánlivě jednoduchá hudební hračka.

Ale bez znalostí technických parametrů a s trochou fyzikálních vlastností, by vám nezazněl ani jeden tón.

V dílnách Velkého světa techniky Vám poradíme jak na to.

Kouzlo zrcadlení

Pokud existuje nějaký fenomén, který dokáže propojit matematiku, fyziku, biologii, psychologii, umění i humanitní obory navzájem, pak je jím nepochybně souměrnost.

Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné.

V průběhu vzdělávacího programu žáci pochopí princip osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla.

Zamyslí se a prodiskutují, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

Geometrický svět

Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé.

Žáci proberou základní geometrické útvary v rovině.

Zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi. Sami si sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

Objevování nových světů aneb rozmanitost na střešní zahradě

Poznejte krásu střešní zahrady Světa techniky, která zvítězila v soutěží Zahradou roku 2016.

Samostatným prozkoumáním zjistíte, co na ní roste,

čím se liší její jednotlivé části a jaký význam může mít v městské krajině.

Věříme, že si ji zamilujete.

Ínávorfiš aneb tajemství utajených zpráv

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer.

Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného. Lektor obsah přizpůsobí věku žáků.

Kostky jsou vrženy

Náhoda a pravděpodobnost provází naše každodenní životy.

Dají se předvídat, ovlivnit nebo vypočítat?

Žáci se blíže seznámí s obyčejnou hrací kostkou a odkryjí její vlastnosti.

Dozví se, jaká je pravděpodobnost jejich úspěchu a také, že náhodné pokusy vykazují určité zákonitosti a pravidelnosti.

Drátování

Drátování patří mezi stará lidová řemesla, která se v dnešní době těší velké popularitě.

I vy si tuto techniku můžete vyzkoušet v našich dílnách a odnést si domů originální výrobek zdobený korálky.

Optické klamy v rukou umělce

Výukový program Optické klamy v rukou umělce představí žákům jeden z uměleckých směrů, ve kterém se odrážejí prvky fyziky a matematiky.

Žáci se seznámí s různými druhy optických klamů a naučí se vytvářet op–artové kompozice.

Program je zpestřený různými aktivitami zaměřené na matematické znalosti a prohlídkou Galerie Gong.

Proč? Svět v otázkách a odpovědích

V expozicích Velkého Světa Techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou přírodovědnou otázku.

Cílem výukového programu, je vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují.

U dětí tak rozvíjíme schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol.

Barvy, světlo, stín

Vzdělávací program nabízí dětem hravou formou poznání zákonitostí světla.

Dozví se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopí vlastnosti barevného spektra a naučí se světlo skládat.

Poznají také zdroje světla a některé jejich vlastnosti.

Seznámí se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření.

Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkouší.

Nebuď dřevo

Žáci budou řezat, pilovat a brousit, aby zkusili kouzlo praktické činnosti v dílnách.

Výsledkem bude vlastnoručně vyrobená hrací kostka, kterou si každý žák odnese s sebou domů!

Robot Ozobot

Program Robot Ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování.

Pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota.

Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Království Symetrion

Vítejte v království Symetrion! Milujeme zde vše, co je pravidelné a souměrné!

Vlastnost, která je jedním z pozoruhodných úkazů přírody, se odráží v matematice, ve fyzice a v umění.

Co to znamená? Jak ji poznáme?

Pojďte s námi hledat a zkoumat vlastnosti souměrných i nesouměrných věcí kolem nás!

Stavíme město

Města se budují spoustu let a tvoří je spousta částí.

V průběhu tohoto programu si žáci v rolích architektů vyzkouší jedno město postavit!

Poznají, jaké jsou nejdůležitější stavební kameny našich sídel a jaké různé druhy budov v nich stojí a jak je vhodné je uspořádat.

Dopravní prostředky

Tradiční a velmi oblíbený vzdělávací program, který žákům ukazuje různé druhy historických dopravních prostředků v návaznosti na expozici Malého světa techniky U6.

Žáci objevují, jak vypadaly nejstarší jízdní kola nebo jak fungoval první automobil.

Odhalují, jak se dopravní prostředky vyvíjí a mají možnost vyzkoušet si jaké to je řídit motorku, nákladní auto nebo sedět za volantem linkového autobusu.

Nauč se řemeslo – tkaní

Žáci se seznámí se základními textilními surovinami (len, vlna, bavlna, hedvábí, umělá látka) a naučí se rozlišit předení a tkaní.

Součástí programu je i návštěva části expozice v Malém světě techniky U6 věnující se vývoji textilního průmyslu.

Dozví se, jak se látky upravují, v jakém prostředí se látky vyráběly v minulosti a jak se látky vyrábějí dnes.

 

Stěžejní část programu se děti věnují osvojení techniky tkaní.

Je vhodné pro zařazení do prvouky, přírodovědy či výtvarné výuky.

Putování za medem

Program zábavnou formou učí děti základům logického myšlení a algoritmizace.

Děti se vžijí do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevují taje života včel a sbírání nektaru.

V průběhu programu děti včelku programují a plní zábavné úkoly, aby se zpět do úlu nevrátily s prázdnou.