3-2-1 Start!

Vhodné pro: 1.tř., 2.tř., 3.tř., 4.tř., 5.tř., 6.tř.

Zaměření: Člověk a jeho svět, Fyzika, Přírodověda

REZERVACE BUDE MOŽNÁ OD ŘÍJNA.

Ahoj astronauti! Toužíte po dobrodružství ve vesmíru?

Tak se připravte, protože se budeme snažit dostat až ke hvězdám! Ale než se dostanete na palubu, musíte projít malou zkouškou. Musíte si zhlédnout motivační animovaný film, kde se křeček Elon bude snažit zachránit ztracenou robotku Osmičku. Po filmu už bude  připraveno všechno potřebné, abychom se společně dopravili co nejdál.

No a teď už jen zbývá, připravit se na start!

Pamatujte, žádné strachy, program 3-2-1 Start! vás bezpečně dostane tam i zpátky. Ať vám to lítá!

 

Teorie modré krve

Vhodné pro: 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř.

Zaměření: Biologie

Je neustále v pohybu, po celý život. Řeč je o tekuté tkáni – krvi. Mají modrou krev pouze šlechtici nebo ji mají i jiné organismy?  Co všechno víme a nevíme o červených krvinkách? Lze připravit v laboratoři umělou krev?

A liší se složením krev zvířecí a lidská? Vzdělávací program je zaměřen na cévní soustavu nejen člověka.

Doporučujeme, aby měli žáci základy, jak pracovat s mikroskopem.

Pro účastníky programu jsou připraveny aktivity podle principů badatelsky orientovaného vyučování.

Žijí tady s námi!

Vhodné pro: 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř.

Zaměření: Biologie

Práce v laboratoři, pozorování mikroskopem!

Vzdělávací program je zaměřený na představení základních laboratorních metod a pozorování mikroorganismů. Žáci si vyzkouší práci s mikroskopem, budou pozorovat jednobuněčné organismy a jejich projevy. Seznámí se tak se základními mikrobiologickými postupy a technikami. Celý program se odehrává v přírodovědné laboratoři. Žáci si vyzkouší, jaké je to být mikrobiology.

 

Zelená fabrika

Vhodné pro: 5.tř., 6.tř., 7.tř.

Zaměření: Biologie

Zhluboka se nadechněte!

Kdo a kde jsou živé továrny (fabriky) na výrobu kyslíku? Řeč je o fascinujícím ději, který je v živé přírodě jedinečný a dodnes udivuje všechny, kteří se s ním seznamují.

Program probíhá v laboratoři a je sestaven z různorodých aktivit, díky kterým se účastníci seznámí s podstatou a principem fotosyntézy.

Neživá voda

Vhodné pro: 4.tř., 5.tř., 6.tř.

Zaměření: Přírodověda

Voda je nejznámější a nejrozšířenější tekutina na planetě Zemi.

Jak ale kapka vody vypadá pod mikroskopem?

Jaké má vlastnosti a co všechno dokáže?

 

Cílem vzdělávacího programu je dětem ukázat vodu z mikroskopického hlediska.

Děti získají představu a pochopí procesy přeměn vody v přírodě a také vlastnosti, které mají značný vliv a příznivé dopady na životní prostředí celé naší planety.

Žáci vlastním zkoumáním a formou experimentů, budou pozorovat procesy jako je např.: tání, vypařování, kondenzace a odvozovat jaké srážky těmito procesy mohou vzniknout.

Děti budou zkoumat, jaký je rozdíl mezi sladkou a slanou vodou.

Malý antropolog

Vhodné pro: 3.tř., 4.tř., 5.tř.

Zaměření: Přírodověda

Během tohoto vzdělávacího programu se žáci stanou malými antropology – odborníky na kostru lidského těla.

Prozkoumají modely lidských kostí, vyzkouší si složit kosti lidského těla tak, jak patří a společně v týmech budou soutěžit o odznak Malého antropologa.

Barvy, světlo, stín

Vhodné pro: 3.tř., 4.tř., 5.tř.

Zaměření: Přírodověda

Vzdělávací program nabízí dětem hravou formou poznání zákonitostí světla.

Dozví se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích, pochopí vlastnosti barevného spektra a naučí se světlo skládat.

Poznají také zdroje světla a některé jejich vlastnosti.

Seznámí se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření.

Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkouší.

Malování vlnou

Vhodné pro: 2.tř., 3.tř., 4.tř., 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Výtvarná výchova

Malovat umí každý. Když však temperu s štětec vyměníme za vlnu a plstící jehlu, otevře se nám nový kreativní prostor plný možností.

Povíme si o původu živočišných vláken a jejich použití v textilním průmyslu. Naučí se techniku ručního plstění drobných výrobků. A s trochou trpělivosti si domů odnesou ručně vyrobený obrázek, který lze použít jako nášivku na oblečení či zarámovat na stoleček.

Nauč se řemeslo – tkaní

Vhodné pro: 1.tř., 2.tř., 3.tř., 4.tř.

Zaměření: Přírodověda, Prvouka, Výtvarná výchova

Žáci se seznámí se základními textilními surovinami (len, vlna, bavlna, hedvábí, syntetická vlákna) a naučí se rozlišit předení a tkaní.

Dozví se, jak se látky upravují, v jakém prostředí se látky vyráběly v minulosti a jak se látky vyrábějí dnes.

Stěžejní část programu se děti věnují osvojení techniky tkaní. Výsledkem práce je malý kousek ručně utkané látky, který si žáci odnáší domů.

Je vhodné pro zařazení do prvouky, přírodovědy či výtvarné výuky.

Šití

Vhodné pro: 3.tř., 4.tř., 5.tř.

Zaměření: Technická tvořivost

Šití patří k základním řemeslným dovednostem, ať jde jen o utrhnutý knoflík či kompletní kus oděvu. V naší době je krejčovství vytlačováno modernizací textilní výroby. Jehla s nití má však stále co nabídnout.

Děti se seznámí s vývojem krejčovství od jehly až po šicí stroj. Pomocí edukačních pomůcek si vyzkouší základní stehy.

Výsledkem bude šitá hračka, která bude dělat radost a připomínat nově osvojenou dovednost.

 

Krmítko ze dřeva

Vhodné pro: 5.tř.

Zaměření: Technická tvořivost

Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní.

Umět s ním pracovat – řezat, brousit, pilovat je základem, které se děti během této lekce naučí. ,

Vyrobí si vlastní dřevěné krmítko pro ptáčky, které si odnesou s sebou domů a ozdobí tak své okno nebo zahrádku!

Drátování

Vhodné pro: 3.tř., 4.tř., 5.tř.

Zaměření: Technická tvořivost

Drátování patří mezi stará lidová řemesla, která se v dnešní době těší velké popularitě.

I vy si tuto techniku můžete vyzkoušet v našich dílnách a odnést si domů originální výrobek zdobený korálky.

Stavíme město

Vhodné pro: 4.tř., 5.tř.

Zaměření: Architektura, Dějepis, Zeměpis

Inovovaný program Stavíme město!

Města se budují mnoho let a mají propracovanou strukturu.

V průběhu tohoto programu si žáci v rolích architektů vyzkouší jedno město navrhnout!

Projektovat město na desetiletí dopředu je potřeba s rozvahou. K plánování města nestačí jen jeden člověk, je potřeba spousta odborníků.

Děti se v rolích architektů naučí vzájemně se domlouvat a dostanou i prostor kreativně vyjádřit své nápady.

 

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128

 

Geometrický svět

Vhodné pro: 2.tř., 3.tř., 4.tř.

Zaměření: Matematika

Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé.

Žáci proberou základní geometrické útvary v rovině.

Zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi. Sami si sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

Robot Ozobot

Vhodné pro: 2.tř., 3.tř., 4.tř., 5.tř.

Zaměření: IT/Robotika

Program Robot Ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování.

Pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota.

Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Robot Ozobot II

Vhodné pro: 4.tř., 5.tř., 6.tř., 7.tř.

Zaměření: IT/Robotika

Dokáže robot Ozobot projet bludištěm nebo reagovat na pohyb našich rukou? A nejen to zjistíme během našeho nového programu Robot Ozobot II.

Žáci se bez nutné návaznosti na výukový program Robot Ozobot naučí hravou formou základům blokového programování ve dvou různých úrovních. Nově nabyté poznatky aplikují při samostatném programování robota vyšší generace s názvem Ozobot EVO skrz zapůjčené IPady.

Kouzelný Oxid

Vhodné pro: 1.tř.,

Zaměření: Člověk a jeho svět, Prvouka

Oxid uhličitý – všudypřítomný neviditelný plyn.

Jak si ho ale mají představit děti?

Jaké má vlastnosti a co všechno umí?

Představení pro děti předškolního věku, v němž se model oxidu uhličitého stává pomocníkem při realizaci „experimentů” a jednoduchých chemických pokusů.

 

 

Plaváček

Vhodné pro: 1.tř.,

Zaměření: Člověk a jeho svět, Prvouka

V tomto programu se nebudeme učit plavat, nýbrž prozkoumáme jeden z nejdůležitějších fenoménů na této planetě, vodu. Děti nutně nemusejí být znalci Archimédova zákona k tomu, aby se začaly zamýšlet, proč plavou velké a těžké lodě. Na jednoduchých pokusech si děti ověří, jak funguje souhra vody a okolního prostředí. Stačí jen, vyhrnout si rukávy!

Putování za medem

Vhodné pro: 1.tř.

Program zábavnou formou učí děti základům logického myšlení a algoritmizace.

Děti se vžijí do role včelek a společně se svou robotickou kamarádkou objevují taje života včel a sbírání nektaru.

V průběhu programu děti včelku programují a plní zábavné úkoly, aby se zpět do úlu nevrátily s prázdnou.