Cesta do středu Země

V úvodu sekce návštěvníkům představuje dobu, kdy se člověk musel spoléhat na nepředpověditelnou sílu přírody – vodní, větrnou, zvířecí, a také na sílu vlastní. Aby se tedy člověk z této závislosti vymanil, musel přijít na nějaký univerzální pomocný nástroj, a právě tím byl parní stroj. Sekce proto ukazuje vývoj od prvotní manuální práce až po vynález parního stroje a jeho použití v průmyslu. Celek uzavírá část strojírenství s interaktivní dílnou, kde je možné si vyzkoušet soustružení nebo frézování.

Exponáty:

 • Jeřáb na lidský pohon
 • Mechanismy parního stroje
 • Obráběcí dílna
 • ..a další

Tajemství ocelového města

Následující část výstavy představuje průmyslovou historii Moravskoslezského kraje. Seznamuje se vstupními materiály hutního procesu, se samotným procesem výroby surového železa ve vysokých pecích, s jeho přerodem v ocel v různých ocelářských pecích a s historií zkujňování.

Exponáty:

 • Velín + historie hutnictví
 • Kovodílny
 • Buchar
 • ..a další

Cesta kolem světa za 80 dní

Doprava s tematikou těžbou uhlí, výroby oceli je neoddělitelně spjata. V tomto ohledu je ambicí výstavy ukázat širší spektrum možných způsobů dopravy, tj. jak na zemi, ve vodě, tak také ve vzduchu. 

Exponáty:

 • Potrubní pošta
 • Kafemlejnek
 • Vláčkodráha
 • ..a další

Robur dobyvatel

Celá expozice má za cíl zpopularizovat obecně oblast energetiky, nicméně větší pozornost bude v expozici věnována tematice elektřiny, jejím vlastnostem, možnosti výroby a uplatnění.  Expozice má prezentovat a popularizovat tematiku různých způsobů výroby elektřiny: jaderné energetiky, hydrogen technologií a dalších alternativně vznikajících zdrojů výroby elektrické energie, bez kterých se soudobá společnost bezesporu neobejde.

Exponáty:

 • Frekvenční tunel
 • Vodík
 • Cesta elektrické energie
 • ..a další

Pán světa

Pátá část expozice se věnuje především spalovanému palivu ve spalovacích motorech, které jsou částečně podobné parnímu stroji, jejichž specifické odlišnosti udávají rozdíly i ve stavbě motoru. Návštěvníci zde sledují historickou cestu spalovacích motorů od jejich využití coby stabilních motorů v továrnách a dílnách, až po jejich přesun do vozidel. V této části výstavy si mohou prohlédnout vše, co se skrývá pod kapotou motoru, a pak se projet na simulátorech jízd různých typů vozidel od motocyklu, přes traktor až po osobní nebo nákladní automobil.

Exponáty:

 • Auto trenažér AT-208 a AT-217
 • Plošina nad dmychadly
 • Ponorka
 • ..a další

Ze Země na Měsíc

Následující část navazuje na tu předchozí, neboť další vývoj spalovacích motorů určil jejich širší využití. Rostoucí výkony a klesající hmotnost motoru umožnila jejich umístění do okřídlených strojů. S rostoucím výkonem motoru rostla i rychlost letadel, které se brzy staly dalším dopravním prostředkem. Neustálý vývoj a účast vědeckých institucí v oblasti letectví nakonec vedla ke vzniku vysoce specializované techniky a rozvoji kosmonautiky. Proto zde návštěvníky kromě největšího exponátu výstavy – ponorky Nautilus, překvapí též přistávací kokpit kosmonauta či letecký simulátor.

Exponáty:

 • Letecký simulátor
 • Kosmonautika
 • Motor Mig 21
 • ..a další