Cesta do středu země

V úvodu sekce návštěvníkům představuje dobu, kdy se člověk musel spoléhat na nepředpověditelnou sílu přírody – vodní, větrnou, zvířecí, a také na sílu vlastní. Aby se tedy člověk z této závislosti vymanil, musel přijít na nějaký univerzální pomocný nástroj, a právě tím byl parní stroj. Sekce proto ukazuje vývoj od prvotní manuální práce až po vynález parního stroje a jeho použití v průmyslu. Celek uzavírá část strojírenství s interaktivní dílnou, kde je možné si vyzkoušet soustružení nebo frézování.

Exponáty:

 • Jeřáb na lidský pohon
 • Atmosférický parní stroj
 • Parní stroj
 • Tkalcovský stav
 • Bezvřetenový dopřádací stroj
 • Hádanka „Poznej druh látky
 • Šuplera
 • Projektantova kancelář
 • Obráběcí dílna

Tajemství ocelového města

Následující část výstavy představuje průmyslovou historii Moravskoslezského kraje. Seznamuje se vstupními materiály hutního procesu, se samotným procesem výroby surového železa ve vysokých pecích, s jeho přerodem v ocel v různých ocelářských pecích a s historií zkujňování. Prostor je zde dán rovněž soudobému využití elektrické obloukové pece a modernímu způsobu válcování.

Exponáty:

 • Velín vysokopecního provozu
 • Pudlovací pec
 • Konvertor
 • Oxyvit
 • Elektrická oblouková pec
 • Ražení
 • Buchar

Cesta kolem světa za 80 dní

Ve třetí části výstavy se návštěvníkům propojí vědomosti z předchozí sekce a poznají praktické využití oceli kolem nás, například při masové výrobě kolejnic, plechů či mostních konstrukcí. Dozví se také zajímavé informace o mohutném vývoji železniční dopravy, budování železniční sítě v České republice, vynálezu parní lokomotivy či parníku. V závěru mohou nahlédnout do železniční zastávky Nová Role se stanovištěm výpravčího, vyzkoušet si telegraf a Morseovu abecedu.

Exponáty:

 • Plynová pístová dmychadla
 • Cugnotův parovůz
 • Historie vývoje kolejnic
 • Lokomotiva 310
 • Kolesový parník
 • Vývoj železnice
 • Telegram
 • Pantograf

Robur dobyvatel

Ukazuje vědecké objevy v oblasti elektřiny, věnuje se fyzikálním a chemickým principům jejího vzniku od magnetické indukce k baterii, průmyslové výroby elektřiny až po její každodenní použití. Návštěvník zde ovšem není pouze divák, ale za pomoci jízdního kola coby turbíny, si může vlastní elektřinu vyrobit. Při jízdě na kole může poté na srozumitelné grafice sledovat, jak se díky jeho pohybu šíří elektrická energie z elektrárny přes trafostanici a dráty až do rádia.

Exponáty:

 • Galvanický článek
 • Magnetická indukce
 • Elektromotor
 • Cesta elektrické energie

Pán světa

Pátá část expozice se věnuje především spalovanému palivu ve spalovacích motorech, které jsou částečně podobné parnímu stroji, jejichž specifické odlišnosti udávají rozdíly i ve stavbě motoru. Návštěvníci zde sledují historickou cestu spalovacích motorů od jejich využití coby stabilních motorů v továrnách a dílnách, až po jejich přesun do vozidel. V této části výstavy si mohou prohlédnout vše, co se skrývá pod kapotou motoru, a pak se projet na simulátorech jízd různých typů vozidel od motocyklu, přes traktor až po osobní nebo nákladní automobil.

Exponáty:

 • Čerpací stanice
 • Motor nákladního automobilu Liaz
 • Euro track simulátor
 • Auto trenažer AT 80
 • Auto trenažér AT 208
 • Traktor Zetor
 • Autobus Karosa
 • Plachtění

Ze Země na Měsíc

Následující část navazuje na tu předchozí, neboť další vývoj spalovacích motorů určil jejich širší využití. Rostoucí výkony a klesající hmotnost motoru umožnila jejich umístění do okřídlených strojů. S rostoucím výkonem motoru rostla i rychlost letadel, které se brzy staly dalším dopravním prostředkem. Neustálý vývoj a účast vědeckých institucí v oblasti letectví nakonec vedla ke vzniku vysoce specializované techniky a rozvoji kosmonautiky. Proto zde návštěvníky kromě největšího exponátu výstavy – ponorky Nautilus, překvapí též přistávací kokpit kosmonauta či letecký simulátor.

Exponáty:

 • Ponorka Nautilus
 • Motor Tumanskij
 • Simulátor letu letadlem L-200
 • Přistávací modul Sojuz
 • Magion

Plující město

Tento „vodní svět“ v přízemí expozice zábavně odhaluje tajemství fungování obrovských zaoceánských lodí. V lodním přístavu návštěvníci narazí na interaktivní prezentaci jedné ze stěžejních součástí lodních motorů, klikovou hřídel, která je specialitou vítkovické produkce.

Exponáty:

 • Přístav a kliková hřídel
 • Vodní kola a turbíny
 • Rozvod vody
 • Fontána a vodní hry

Zmatek nad zmatek

Poslední oblast, Zmatek nad zmatek, je věnována principům, které nacházejí uplatnění zejména v soudobé technice i v průmyslu. Zároveň se jedná o principy, které teoreticky propojují většinu fyzikálních zákonů, které jsou k vidění v předchozích částech výstavy. Procházka touto částí začíná u historie osvětlení, přechází přes barevné spektrum, včetně možnosti míchání barev, a míří k historii záznamové techniky. Vše korunuje speciální část věnovaná akustice a vlnění a také zvukotěsný tunel.

Exponáty:

 • Historie osvětlení
 • Míchání barev
 • Decibelometr
 • Frekvenční tunel
 • Akustický tunel
 • Monochord
 • Klasifikace hudebních nástrojů
 • Průmyslová zvonkohra
 • Historie záznamové techniky