Výstava ZooM

V přízemí Velkého světa techniky se otevírá nová interaktivní výstava ZooM (Zaměř, Objev, Odhal, Mysli). Hlavním cílem této expozice je rozvoj vizuální gramotnosti, tedy schopnost porozumět obrazovému materiálu (fotkám). Výstava má také za cíl rozvíjet kritické myšlení, vést člověka k zamyšlení nad možnou manipulací a na jednoduchých příkladech ukázat, jak mohou vznikat fake news. Klíčovým prvkem výstavy jsou fotky s nejednoznačným sdělením a jejich reálný příběh mnohdy i překvapí. Zároveň je výstava doplněna o interaktivní exponáty, které dále napomohou předat sdělení zábavnou formou.

Výstava vznikla za podpory a z myšlenky Velvyslanectví USA v Praze, ve spolupráci s pražským vzdělávacím centrem TEREZA.

Výstavou ZooM však snaha o rozvoj vizuální gramotnosti žáků nekončí, a tak přibyl web Umění vidět, který pomáhá učitelům zařadit toto téma do výuky.

UMĚNÍ VIDĚT je  web o vzdělávání pro svět, ve kterém slova nestačí. Jak porozumět fotografiím a dalšímu obrazovému materiálu? V rychle se měnícím světě, džungli médií a věku sociálních sítí se fotky, videa a obrázky stávají hlavním komunikačním nástrojem. Schopnost porozumět obrazovému materiálu je jednou ze základních potřeb dnešní doby. Náš nový web vám pomůže tuto schopnost rozvíjet. Hravě, skrze aktivity do výuky a další nástroje.

 

Žít normálně 

Život lidí se zdravotním postižením není jednoduchý. Možná si někdy říkáme, jak mohou handicapovaní pracovat, sportovat, pohybovat se po domě, ale přesto si neuvědomujeme, jak některé činnosti považujeme za samozřejmé, byť tomu tak pro jiné není. Díky technologickému vývoji je však k dispozici nepřeberné množství asistenčních pomůcek a zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které jim pomáhají překonat výzvy.

Naše autorská výstava Žít normálně vám ukáže svět handicapu trochu z jiné perspektivy… Pochopte světy psychicky nemocných. Přijďte navštívit byt člověka na invalidním vozíku a vyzkoušejte si všechny různé kompenzační pomůcky, které mu pomáhají v běžném životě. Vyzkoušejte různé sporty – střílejte na terč se zakrytýma očima nebo si sedněte do parahokejových saní a pokuste se vstřelit gól! Poznejte různé nástroje, technologie a vymoženosti pro fyzicky i mentálně postižené.

Tato výstava byla realizována za podpory a finančních prostředků Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost Plus.

 • výstavu najdete ve 2. patře

Expozice ČT Déčka

Uvnitř našeho science centra najdete speciální expozici věnovanou Déčku! Můžete si vyzkoušet televizní studio a práci televizního moderátora počasí. Součástí expozice jsou také interaktivní obrazovky, na kterých si budete moci zahrát ty nejlepší online hry a kvízy z webu Déčka. A nakonec si z obřích molitanových kostek poskládáte Duháčka!

Expozici ČT Déčka naleznete u kinosálu v přízemí. 

Další expozice ČT Déčka najdete v science centru v Plzni, v Liberci nebo v Brně.

Svět civilizace

V rámci projektu „FUTUROVA!!! – Najdi si své místo v budoucnosti“ realizovaného s finanční pomocí statutárního města Ostrava jsme přetvořili expozici Svět civilizace.

Cílem nové interaktivní expozice je uvědomění si důležitosti pozice člověka a jeho vliv na životní prostředí. Hlavními tématy, kterým se v expozici věnujeme, jsou DEKARBONIZACE PLANETY, VODA, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE.

Návštěvník má příležitost si uvědomit, jak člověk přetváří přírodu ke svému užitku a jak by měl zacházet a hospodařit s jejími přírodními zdroji. Na naší planetě vzniká stále větší množství odpadu, které je z velké části možné využít pro další zpracování a odlehčit tak životnímu prostředí. I množství skleníkových plynů lze účelně snižovat a přetvářet je v nové energetické zdroje.

V moderní civilizaci pracujeme s obrovským množstvím dat, která se stávají velmi důležitou surovinou pro vytváření datových modelů. Umožňují strojové učení, které je základem umělé inteligence, a ta je následně schopna pomáhat člověku v jeho počínání.

Jak náš život i životní prostředí ovlivňují naše vynálezy a technologie a jak můžeme naopak my sami aktivně přispívat k pozitivnímu i negativnímu směřování civilizace?

 

Svět vědy a objevů

V celkem pěti tematických oblastech expozice zdůrazňuje struktury světa kolem nás a technologie, s nimiž se setkáváme nebo se kterými se budeme v budoucnu čím dál častěji setkávat. V „Robolabu“ se mohou návštěvníci seznámit s humanoidními roboty Pepper a Nao, nahlédnout zblízka do světa 3D tisku a jeho širokospektrálního využití, otestovat umělou inteligenci, či na vlastní kůži vyzkoušet virtuální realitu.  Sekce „Matematika“  vás seznámí s matematickými vzorci, systémy a úlohy hravou formou. „Fyzika“ ukazuje vlny ve všech jejich formách a vztazích, oblast „Nano a Mikro“ zve návštěvníky skrze mikroskopy na cestu do nejmenších rozměrů našeho prostředí. „Lékařské technologie“ znázorňují, jak moderní technologie prodlužují a podporují životy, a jaké vymoženosti (například umělé klouby) ulehčují náš každodenní život.

Expozice:

 • Robolab
 • Matematika
 • Fyzika
 • Nano a mikro
 • Lékařské technologie

Svět přírody

Ve Světě přírody a v jeho jedenácti různých oblastech se návštěvníci naučí lépe chápat svět kolem sebe. Z „Oázy železa“, odkazující na historii Ostravy jako města těžkého kovu a železáren, procházíte přes „Faunu“, „Strom“, „Člověka“, „Vesmír“ až po „Energii“, „Světlo“„Elektrickou energii“.

Můžete se zde naučit porozumět tomu, jak svět kolem nás funguje prostřednictvím exponátů, se kterými můžete manipulovat vlastníma rukama nebo pomocí mediálních stanic. Návštěvníci se mohou vyšplhat na obrovský strom, lovit ryby pomocí sonaru, stejně jako delfíni, zjistit, odkud pochází energie, atd. Všude lze narazit na jevy, se kterými se pravidelně setkáváme v našem každodenním životě.

Součástí expozice je také venkovní zahrada o rozloze 2000 čtverečních metrů, která zve návštěvníky k setkání se „skutečnou“ přírodou. Momentálně zahrada ulehla k zimnímu spánku, otevřena bude zase na jaře. 

Expozice:

 • Oáza železa
 • Oáza stromu
 • Oáza fauny
 • Oáza člověka
 • Oáza duše
 • Oáza vesmíru
 • Oáza síly a pohybu
 • Oáza energie
 • Oáza elektřiny
 • Oáza světla
 • Oáza jídla
 • Zahrada