ORBIS PICTUS PLAY

Ve Velkém světě techniky se otevřela nová dočasná výstava ORBIS PICTUS PLAY. Jedná se o interaktivní výstavu inspirovanou dílem Jana Ámose Komenského a zejména jeho knihou Labyrint světa a ráj srdce, jejíž 400. výročí vzniku si letos připomínáme.

Interaktivní expozice, umělecky koncipovaná Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky z České republiky i ze zahraničí, rozvíjí poselství Komenského a všech, kdo věří v sílu kreativní touhy po poznání. Představuje cestu, na níž návštěvníci sami uvádějí do chodu jednotlivé exponáty a stávají se tak spolutvůrci výstavního prostoru, jeho pohybu, zvuku, světel a stínů. Komenský jako jeden z prvních pochopil, že nejpřirozenějším způsobem učení je hra. Může fungovat také jako komunikační prostředek a inspirovat k rozvíjení tvořivosti a touhy po poznání.

ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí, které jsou umělecky koncipovány výtvarníkem a performerem Petrem Niklem za účasti českých i zahraničních výtvarníků. Vše potřebné naleznete zde.

Výstavu pro vás připravilo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě. Mezinárodní projekt ORBIS PICTUS PLAY dosud navštívily více než 3 miliony návštěvníků. Přidejte se k nim a zkuste v sobě objevit sílu imaginace a kreativity. Výstava je vhodná pro návštěvníky všeho věku, pro školní skupiny, rodiče s dětmi a všechny z vás, kteří ještě neztratili touhu hrát si a tvořit.

Nová expozice se otevírá 12. 4. 2023.

Nová výstava ZooM

V přízemí Velkého světa techniky se otevírá nová interaktivní výstava ZooM (Zaměř, Objev, Odhal, Mysli). Hlavním cílem této expozice je rozvoj vizuální gramotnosti, tedy schopnost porozumět obrazovému materiálu (fotkám). Výstava má také za cíl rozvíjet kritické myšlení, vést člověka k zamyšlení nad možnou manipulací a na jednoduchých příkladech ukázat, jak mohou vznikat fake news. Klíčovým prvkem výstavy jsou fotky s nejednoznačným sdělením a jejich reálný příběh mnohdy i překvapí. Zároveň je výstava doplněna o interaktivní exponáty, které dále napomohou předat sdělení zábavnou formou.

Výstava vznikla za podpory a z myšlenky Velvyslanectví USA v Praze, ve spolupráci s pražským vzdělávacím centrem TEREZA.

Výstavou ZooM však snaha o rozvoj vizuální gramotnosti žáků nekončí, a tak přibyl web Umění vidět, který pomáhá učitelům zařadit toto téma do výuky.

UMĚNÍ VIDĚT je  web o vzdělávání pro svět, ve kterém slova nestačí. Jak porozumět fotografiím a dalšímu obrazovému materiálu? V rychle se měnícím světě, džungli médií a věku sociálních sítí se fotky, videa a obrázky stávají hlavním komunikačním nástrojem. Schopnost porozumět obrazovému materiálu je jednou ze základních potřeb dnešní doby. Náš nový web vám pomůže tuto schopnost rozvíjet. Hravě, skrze aktivity do výuky a další nástroje.

 

Žít normálně

To je nová expozice a zážitkový vzdělávací program pro školy. Expozice má návštěvníkům formou osobní zkušenosti zprostředkovat problémy běžného života hendikepovaných lidí. Cílem je netradiční, zážitkovou cestou umožnit návštěvníkům setkání se světem lidí se zdravotním postižením. A to nejen s tělesnými vadami, ale také s mentálními problémy, včetně třeba rozšířené anorexie. V interaktivní expozici si návštěvníci vyzkouší, jaké to je žít s hendikepem. Jak se jezdí na invalidním vozíku, jak se dá orientovat hmatem nebo jaké technické pomůcky usnadňují život lidí s tím kterým postižením.

Expozici Žít normálně naleznete na balkóně ve 2. patře. 

Moravskoslezský kraj financuje program Žít normálně prostřednictvím stejnojmenného projektu, který uspěl a získal přímou dotační podporu z prostředků operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí.   

Expozice ČT Déčka

Uvnitř našeho science centra najdete speciální expozici věnovanou Déčku! Můžete si vyzkoušet televizní studio a práci televizního moderátora počasí. Součástí expozice jsou také interaktivní obrazovky, na kterých si budete moci zahrát ty nejlepší online hry a kvízy z webu Déčka. A nakonec si z obřích molitanových kostek poskládáte Duháčka!

Expozici ČT Déčka naleznete u kinosálu v přízemí. 

A také si u nás můžete zasoutěžit o dřevěného KOLOCVIČE!

Trénujte tělo i mysl s novou soutěží Déčka SUPERJÁ!  Celoroční soutěž si klade za cíl nadchnout děti pro pohyb a zdravý životní styl.  Soutěžící získají nejen super zážitky, ale také originální odměnu v podobě dřevěné skládačky Kolocvič. V listopadu se budeme věnovat tématu TÝM.

Jak na to?

 • vyzvedněte si v suvenýrech Velkého světa techniky hrací kartu
 • navštivte expozice Velkého světa techniky
 • najděte správné odpovědi na soutěžní otázky
 • s vyplněnou hrací kartou zamiřte zpět do suvenýrů Velkého světa techniky a vyzvedněte si odměnu

Další expozice ČT Déčka najdete v science centru v Plzni, v Liberci nebo v Brně.

Formula Student Ostrava

Fakulta strojní VŠB-TUO otevřela ve Velkém světě techniky expozici Formula Student Ostrava. Návštěvníci uvidí unikátní závodní simulátor a speciální kousek Vector 04, je to v pořadí čtvrtá formule vyrobená na VŠB-TUO, se kterou studenti soutěžili na závodech Formula SAE Italy a FS Czech v roce 2018.  Součástí jsou i dva interaktivní exponáty, na kterých si budou moci malí i velcí návštěvníci Velkého světa techniky vyzkoušet například výměnu pneumatik na čas nebo pomocí olejové vany zjistit, jak se chová motorový olej při průjezdu zatáčkou.

Expozici Formula Student Ostrava naleznete na balkóně ve 2. patře. 

Svět civilizace

V rámci projektu „FUTUROVA!!! – Najdi si své místo v budoucnosti“ realizovaného s finanční pomocí statutárního města Ostrava jsme přetvořili expozici Svět civilizace.

Cílem nové interaktivní expozice je uvědomění si důležitosti pozice člověka a jeho vliv na životní prostředí. Hlavními tématy, kterým se v expozici věnujeme, jsou DEKARBONIZACE PLANETY, VODA, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE.

Návštěvník má příležitost si uvědomit, jak člověk přetváří přírodu ke svému užitku a jak by měl zacházet a hospodařit s jejími přírodními zdroji. Na naší planetě vzniká stále větší množství odpadu, které je z velké části možné využít pro další zpracování a odlehčit tak životnímu prostředí. I množství skleníkových plynů lze účelně snižovat a přetvářet je v nové energetické zdroje.

V moderní civilizaci pracujeme s obrovským množstvím dat, která se stávají velmi důležitou surovinou pro vytváření datových modelů. Umožňují strojové učení, které je základem umělé inteligence, a ta je následně schopna pomáhat člověku v jeho počínání.

Jak náš život i životní prostředí ovlivňují naše vynálezy a technologie a jak můžeme naopak my sami aktivně přispívat k pozitivnímu i negativnímu směřování civilizace?

 

Svět vědy a objevů

Expozice zdůrazňuje struktury světa kolem nás a technologie, s nimiž se nyní setkáme a které jsou vysvětleny v pěti dílčích oblastech. V „Matematice“ se mohou návštěvníci seznámit s matematickými vzorci, systémy a jevy hravou formou. „Fyzika“ ukazuje vlny ve všech jejich formách a vztazích, oblast „Nano a Mikro“ zve návštěvníky na cestu do nejmenších rozměrů našeho prostředí. „Lékařské technologie“ znázorňují, jak moderní technologie prodlužují a podporují životy a jaké vymoženosti (například umělé klouby) ulehčují náš každodenní život. Oblast o „Nových materiálech“ se dívá do budoucnosti a seznamuje návštěvníky s technologiemi, jako jsou 3D tiskárny nebo nano-materiály, se kterými se v příštích letech budou setkávat mnohem častěji než dnes.

Expozice:

 • Matematika
 • Lékařské technologie
 • Nano a mikro
 • Nové materiály
 • Fyzika

Svět přírody

Ve Světě přírody a v jeho jedenácti různých oblastech se návštěvníci naučí lépe chápat svět kolem sebe. Z „Oázy železa“, odkazující na historii Ostravy jako města těžkého kovu a železáren, procházíte přes „Faunu“, „Strom“, „Člověka“, „Vesmír“ až po „Energii“, „Světlo“„Elektrickou energii“.

Můžete se zde naučit porozumět tomu, jak svět kolem nás funguje prostřednictvím exponátů, se kterými můžete manipulovat vlastníma rukama nebo pomocí mediálních stanic. Návštěvníci se mohou vyšplhat na obrovský strom, lovit ryby pomocí sonaru, stejně jako delfíni, zjistit, odkud pochází energie, atd. Všude lze narazit na jevy, se kterými se pravidelně setkáváme v našem každodenním životě.

Součástí expozice je také venkovní zahrada o rozloze 2000 čtverečních metrů, která zve návštěvníky k setkání se „skutečnou“ přírodou.

Expozice:

 • Oáza železa
 • Oáza stromu
 • Oáza fauny
 • Oáza člověka
 • Oáza duše
 • Oáza vesmíru
 • Oáza síly a pohybu
 • Oáza energie
 • Oáza elektřiny
 • Oáza světla
 • Oáza jídla
 • Zahrada

Divadlo vědy

V sále je zakázáno konzumovat veškeré občerstvení i nápoje.

Divadlo se nachází ve třetím patře našeho science centra. V tomto multifunkčním prostoru probíhají populárně naučné přednášky nebo workshopy s různými tématy, ale především se zde v pravidelných časech koná naše science show, jejímž hlavním cílem je vzdělávat zábavnou a nenucenou formou.

Kapacita Divadla vědy je 105 míst a velikostí mu tak nemohou konkurovat jiná science centra na Moravě. Díky pohodlným sedacím pytlům si můžete užít ničím nerušenou show plnou zábavy. Prostor je navíc velmi dobře akusticky koncipován a nadstandardně technicky vybaven, takže i obyčejná přednáška se stane nevšedním zážitkem.

Program

 • Let´s go science – plynná show
 • Plameny vědy – Ohnivá show
 • Budiž světlo – Světelná a UV show
 • Elektrizující zážitek – elektrická show
 • Hrátky se zvuky – Zvuková show
 • Science maglajz

Otevírací doba: pátek-neděle: 12:00, 14:00, 16:00

Kinosál

V sále je zakázáno konzumovat veškeré občerstvení i nápoje.

3D kino disponuje špičkovou promítací technikou od firmy Barco, která nabízí zvuk hollywoodských kin a promítací plátno úctyhodný rozměrů (18 x 10 metrů). Návštěvníkům Světa Techniky, kteří si zakoupí plné vstupné do expozic, nabízíme promítání našeho 3D filmu v rámci tohoto vstupného.

Filmy plné strhujícího napětí i faktů promítáme v našem kinosále, jehož kapacita je 194 osob. Kino disponuje špičkovou promítací technikou od firmy Barco, která nabízí zvuk hollywoodských kin a promítací plátno úctyhodný rozměrů (18 x 10 metrů). Návštěvníkům Světa techniky, kteří si zakoupí plné vstupné do expozic Světa techniky, nabízíme promítání našeho 3D filmu. Stačí se jen uvelebit v komfortních sedačkách a ponořit se do aktuálně promítaného dokumentu z produkce BBC.

Promítací časy: úterý-neděle: 11:00, 13:00, 15:00

Ve všech časech promítáme při min. obsazenosti 12 osob.

Vstup do kinosálu je v přízemí.

Kinosál lze využít pro vzdělávací akce (kongresy, konference, semináře).

Aktuální 3D filmy:

Pidiobři (Tiny Giants)

Dokumentární / Dobrodružný
Velká Británie, 2014, 43 min

Ve snímku Pidiobři nahlédnete na život čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. S pomocí vysokorychlostních kamer uvidíte dvouměsíčního čipmanka, jak se připravuje na svou první zimu, přičemž druhého protagonistu – křečka prériového – zase přistihnete ve chvíli, kdy opouští mateřskou noru a vydává se čelit nástrahám nehostinné pouště. Technologická specifikace ovšem není to jediné, co tenhle počin odlišuje od zbytku žánrové produkce. Stejně progresivní jsou i jeho formální aspekty a narace. Většina podobných filmů ilustruje na jedincích či skupinách zvířat životní styl celého druhu. V Pidiobrech se oproti tomu setkáte s dvěma ústředními postavami, jejichž zobrazení tento zaběhnutý rámec vyprávění překračuje; jejich životy jsou silně individualizovány. (SciTech Visual, ČSFD)

Poslední útes (The Last Reef)

Dokumentární / Krátkometrážní / Rodinný
USA / Kanada / Mexiko / Bahamy, 2012, 40 min

Dokumenty s mořskou tematikou jsou divácky vděčné a oblíbené. Podmořský život je rozmanitý a obsahuje spoustu podnětů, na které se může kamera zaměřit. Ještě více vynikne, pokud je dokument natočen v 3D technologii. Živočišné druhy jsou téměř na dosah ruky. Lidé se rádi kochají krásami přírody. Zároveň jsou jejím největším znečišťovatelem. Korálové útesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům nejen oceánu, ale i světa. Poskytují ochranu rozličným organismům a tvoří s nimi svůj vlastní malý ekosystém. Útvary, které lze vidět i z vesmíru, mizí několikanásobně rychleji než deštné pralesy. Těm jsou korálové útesy podobné ve složitosti a bohatosti ekosystému. Polypy tvořící útesy se neustále množí a zvětšují útes zevnitř i z venku, jenže odumírání je rychlejší. Výrazné zbělení korálů je příznak odumření. Příčinou je vysoká teplota oceánu způsobená globálním oteplováním. Organismy opouštějí mrtvý korál a shánějí jiné útočiště. Úkryt hledají paradoxně i v různých troskách a vracích lodí na dně moře. Zásah do přírody je tak velký, že za několik desítek let se lidé mohou nechat unášet záběry vykácených pralesů a korálů bez života… (Academia Film Olomouc)