Popis projektu OKAP II

V TUTO CHVÍLI JE KAPACITA PROJEKTU OKAPII PRO MŠ A ZŠ PRO ROK 2022/23 VYČERPÁNA. 

 

Jak jsme projekt realizovali:

 

1. Učitel si vybral vzdělávací modul, který chtěl se svou třídou absolvovat.

V případě většího počtu žáků (kapacita laboratoře je 16 žáků, dílen 9 a ostatních max. 25) se rozdělila do skupin, které odpovídají kapacitě učeben a laboratoří.

V rámci projektu bylo možno využít z Vaší strany dopravu zdarma.  Veškerou komunikaci, koordinaci autobusu, termínu a vzdělávacího programu jsme  důkladně zkoordinovali.

Proto bylo potřeba vše dohodnout s koordinátorem modulů a nebylo možno automatickérezervovace přes rezervační systém.

 

2. Koordinátor modulů ze Světa Techniky ověřil možnosti a schválil požadavky.

Poté objednal dopravu pro uvedené skupiny žáků na požadované termíny a informoval učitele o schválení akce a jejich detailech.

 

3. Učitel přijel se svými žáky do Světa Techniky.

Dostavil se na vybraný vzdělávací modul s vědomím, že při realizaci vzdělávacího modulu je nutná jeho součinnost s lektorem Světa Techniky.
– Před zahájením samotné výuky proběhla krátká konzultace učitele s lektorem a zaškolení pro úspěšné společné vedení lekce.
– Po skončení vzdělávacího modulu proběhla krátká společná rekapitulace jeho průběhu a doprovázející učitel vyplnil krátký evaluační dotazník.

 

4. Učitel se zapojil do komunikace formou on-line seminářů,

které v rámci projektu připravujeme.

Jejich cílem byla konzultace konkrétního vzdělávacího modulu a poskytnutí zpětné vazby.

Na tyto semináře byli zváni zajímaví inspirativní hosté, kteří  přinášeli další zajímavé nápady, informace a podněty využitelné ve výuce ve škole.

V rámci projektu bylo možno zúčastnit se akce s názvem „Živá knihovna studijních možností a povolání“. Během níž se žáci a studenti mohli setkat s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka.

Jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají.

Jak to probíhalo?

V prostorách expozic Světa Techniky jsou rozmístěny stánky škol a podniků. Ve stáncích studenti uvidí prezentace příslušných profesí, které podniky potřebují.

Živá knihovna povolání, studijních možností a řemesel byla realizována celkem 5 krát, vždy na začátku školního pololetí.

 

Kontaktní osoba:  hana.svrckova@dolnivitkovice.cz nebo tel.: 601 571 441.

 

Malý řemeslník

Malý řemeslník do školek

jednalo se o výjezdní aktivitu do mateřských školek v rámci projektu OKAP II.

Šlo o kurz, který měl pět lekcí, během nichž si děti pod vedením zkušených lektorů Světa Techniky vyrobily své vlastní dřevěné výrobky.

Odměnou po každé lekci jim byla vlastnoručně vyrobená hračka a na závěr kurzu obdrželi Diplom Malého řemeslníka Světa Techniky.

 

Zaujal Vás tento projekt a máte zájem realizovat jej i ve Vaší mateřské škole?

Umožňujeme stále realizaci tohoto programu i mimo projekt OKAP II.

Lekce se odehrávají ve vhodných prostorách mateřských škol, kam jsou dovezeny speciálně vyrobené dětské dílenské stoly se svěrákem.

Na každou z 5 lekcí (nejčastěji ve stanovený den v týdnu – tedy po dobu 5 týdnů) dojíždějí lektoři Světa Techniky za dětmi přímo do školky.

 

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: radim.zahradnik@dolnivitkovice.cz  nebo  na telefonu +420 720 967 230 (prosíme v pracovních dnech do 16 hodin).

Živá knihovna studijních možností

ŽIVÁ KNIHOVNA STUDIJNÍCH MOŽNOSTÍ

Během níž se žáci a studenti mohli setkat s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka.

Jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají.

 

V prostorách expozic Světa Techniky jsou rozmístěny stánky škol a podniků.

Ve stáncích podniků studenti viděli prezentace příslušných profesí, které podniky potřebují.

Ve stáncích škol studenti viděli prezentace jednotlivých studijních oborů, které podniky poptávají a jsou velmi perspektivní.

 

Nejbližší termín akce bude 23.1.2024 od 8:30 hodin.

Pro bližší informace pište na : hana.svrckova@dolnivitkovice.cz

 

 

 

Projektové dny

Popis projektových dnů, které jsme v rámci projektu OKAP II realizovali. 

 

Vodík – fenomén budoucnosti (9. třída, 1. – 4. ročník SŠ)

Jen jeden prvek má tolik NEJ – je ho nejvíc ve vesmíru a zároveň je nejjednodušší. Patří mezi základní stavební kameny živých organismů a má v sobě velké množství energie, kterou už umíme bezpečně využívat. V rámci půldenního badatelského dne se žáci v laboratoři naučí vodík vyrábět pomocí elektrolýzy a následně jej využijí jako zdroj elektřiny. Seznámí se se způsoby jeho bezpečného skladování. Prohlédnou si také naše vodíkové auto čistící vzduch a vypouštějící do okolí emise pouze ve formě pitné vody.

Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vodíku!

Zaměření:
Cílová skupina: 9.třída, 1. – 4. ročník SŠ
Délka programu: 180 minut
Kapacita: maximálně 32 studentů rozdělených do dvou skupin

 

Stavebnice MOYTOY

vzdělávací modul je zaměřený především na práci s originální a jedinečnou stavebnicí MoyToy.

Z této stavebnice si děti sestaví jednoduché a postupně složitější hračky, z nichž následně vytvoří město. Ve vytvořeném městě  si mohou pohrát s vyrobenými hračkami. Kromě manuální zručnosti s dovednosti sestavovat podle plánku si osvěží také základní znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu.

Cílová skupina:    MŠ
Délka programu: 09:00 – 12:00
Kapacita:              max. 20 žáků

 

Kde se vzala kniha?

Knihy byly odedávna cennými předměty. Jak však vypadala jejich výroba v minulých staletích? Pojďte společně s námi proniknout do tajů středověké kaligrafie, sazby textu pomocí kovových liter až po výrobu vlastní, originální knížky!

Cílová skupina:    ZŠ od 12 let
Délka programu: 09:00 – 12:00
Kapacita:              max. 20 žáků

 

Rozhýbej svět

Cílem programu je vytvořit si vlastní krátký animovaný snímek. Žáky seznámíme s technikou animace Stop motion a jejím zpracování v aplikaci IMovie.

Ukážeme různé finty jak připravit kvalitní obsah, upravit animaci a vyrobit si vlastní postavy i scénu.

Cílová skupina:    ZŠ 4. – 8. ročník
Délka programu: 09:00 – 12:00
Kapacita:              max. 20 žáků

 

Ptačí budky pro ZOO

Vážení pedagogové,

vyhlašujeme mimořádnou akci pro školní skupiny na výrobu ptačích budek v našich dílnách.

Chceme pomoci ostravské zoologické zahradě zvýšit hnízdní možnosti pro ptactvo žijící volně v jejím areálu. Zoo Ostrava totiž potřebuje velkou zásobu ptačích budek!

Vyzýváme tedy školy, aby vyslaly 18-ti členné skupiny žáků 8. a 9. ročníků, kteří by se zapojili do výroby ptačích budek dle požadavlů Zoo.

Předpokládáme, že během 3 hodin v dílnách žáci vyrobí celkem 9 ptačích budek.

Akci realizujeme ve spolupráci se společností Stora Enzo, která dodala potřebné dřevo. Děkujeme!!!

 

Videa

Součástí projektu je také tvorba krátkých inspirativních a metodických videí k jednotlivým vzdělávacím modulům, či komentované části vybraných exponátů či částí expozic Malého světa techniky U6 i Velkého světa techniky. Všechna videa najdete na našem YouTube kanále, kde jsou postupně přidávány a tematicky seřazeny.

Můžete zde zhlédnout také záznamy Živé knihovny studijních možností a povolání.

On-line semináře

On-line semináře sloužily k představení projektu OKAP II a všech aktivit které nabízel.

Všechny semináře si můžete zpětně přehrát ZDE