Práce v laboratoři, pozorování mikroskopem!

Vzdělávací program je zaměřený na představení základních laboratorních metod a pozorování mikroorganismů. Žáci si vyzkouší práci s mikroskopem, budou pozorovat jednobuněčné organismy a jejich projevy. Seznámí se tak se základními mikrobiologickými postupy a technikami. Celý program se odehrává v přírodovědné laboratoři. Žáci si vyzkouší, jaké je to být mikrobiology.