Města se budují se spoustu let a tvoří je spousta částí.

V průběhu tohoto programu si žáci v rolích architektů vyzkouší jedno město postavit! Poznají, jaké jsou nejdůležitější stavební kameny našich sídel.

Jaké různé druhy budov v nich stojí a jak je vhodné budovy uspořádat.