Možná si říkáte, že ušetřit v dnešní době na dovolenou snů nebo na nový

mobilní telefon a počítač je skoro nemožné! Ale jde to!

Díky vzdělávacímu programu se žáci ponoří do role finanční problematiky

rodinného života a dozví se, jak nakládat i hospodařit s penězi a jak si zlepšit finanční rozpočet.

Žáci se seznámí s pojmy finanční gramotnosti.

 

Program vznikl ve spolupráci s ČSOB.