Program Robot Ozobot přiblíží dětem základy vizuálního programování.

Pomůže jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznamuje je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota.

Děti hravou formou získají znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomí si reálné využití tohoto typu robota.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.