Dokáže robot Ozobot projet bludištěm nebo reagovat na pohyb našich rukou? A nejen to zjistíme během našeho nového programu Robot Ozobot II.

Žáci se bez nutné návaznosti na výukový program Robot Ozobot naučí hravou formou základům blokového programování ve dvou různých úrovních.

Nově nabyté poznatky aplikují při samostatném programování robota vyšší generace s názvem Ozobot EVO skrz zapůjčené IPady.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.