V tomto programu se nebudeme učit plavat, nýbrž prozkoumáme jeden z nejdůležitějších fenoménů na této planetě, vodu. Děti nutně nemusejí být znalci Archimédova zákona k tomu, aby se začaly zamýšlet, proč plavou velké a těžké lodě. Na jednoduchých pokusech si děti ověří, jak funguje souhra vody a okolního prostředí. Stačí jen, vyhrnout si rukávy!