Kouzelný Oxid

Vhodné pro: 1.tř.,

Zaměření: Člověk a jeho svět, Prvouka

Oxid uhličitý – všudypřítomný neviditelný plyn.

Jak si ho ale mají představit děti?

Jaké má vlastnosti a co všechno umí?

Představení pro děti předškolního věku, v němž se model oxidu uhličitého stává pomocníkem při realizaci „experimentů” a jednoduchých chemických pokusů.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Plaváček

Vhodné pro: 1.tř.,

Zaměření: Člověk a jeho svět, Prvouka

V tomto programu se nebudeme učit plavat, nýbrž prozkoumáme jeden z nejdůležitějších fenoménů na této planetě, vodu.

Děti nutně nemusejí být znalci Archimédova zákona k tomu, aby se začaly zamýšlet, proč plavou velké a těžké lodě.

Na jednoduchých pokusech si děti ověří, jak funguje souhra vody a okolního prostředí. Stačí jen, vyhrnout si rukávy!

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Doktorská školička

Vhodné pro:

Názorné a hravé seznámení děti s jednotlivými částmi lidského těla.

Dozví se základní poznatky o vnitřních orgánech, smyslových orgánech a jejich funkcí.Budou používat funkční modely teploměrů, tlakoměrů, stetoskopů a další názorné pomůcky.

Téma koresponduje s požadavky vzdělávací oblasti RVP pro předškolní vzdělávání:

„Dítě a jeho tělo” a na základních školách je součástí přírodovědného vzdělávání (biologické a ekologické vzdělávání).

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Svět plný barev

Vhodné pro:

Milé děti, svět okolo nás je plný barev! Pojďte si hrát a odhalit, že barvy jsou také plné záhad, tajů a objevů…

Tradiční a oblíbený vzdělávací program jsme pro děti i paní učitelky připravili v nové variantě, s pokusy, zpíváním a kouzlením s barvami.

Děti se aktivně do programu zapojí všemi smysly. Vzdělávací program je zaměřen na oblast rozvoje poznávacích procesů dětí a podporu smyslových preferencí.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Putování za medem

Vhodné pro:

Máte rádi pohádky o včelích medvídcích? Putování za medem je výjimečný svou celistvostí a aktivním zapojením dětí do života včel.

Třídí, přiřazují, rozpoznávají a navíc prostřednictvím robotické včelky rozvíjí základy programování.

Obsah programu navíc aktivně podporuje povědomí o ochraně přírody.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Malý řemeslník

Jedná se o výjezdní aktivitu do mateřských školek.

Tento vzdělávací program je koncipován formou her a praktických dovedností, jsou děti seznámeny se základy řemeslných činností.

Děti si v praxi vyzkoušejí řadu zajímavých řemesel.

Podílejí se na výrobě velmi jednoduchých předmětů – hraček.

Cílem každé hodiny je seznámit děti s konkrétními pracovními nástroji a jejich použitím.

Děti si vyzkoušejí šroubování, řezání, smirkování, zatloukání hřebíčků a mnoho dalšího.

Každou hračku si děti sami sestaví a ponechají.

 

Více informací na telefonním čísle 720 967 230, Radim Zahradník

Stavebnice MOY TOY

Vhodné pro:

Náš program je navržen tak, aby se zaměřil na využití jedinečné a originální stavebnice Moy Toy.

Tato stavebnice povzbuzuje děti k sestavování jednoduchých a postupně složitějších hraček, které nakonec vedou k vytvoření celého města.

Poté si mohou hrát se svými ručně vyrobenými hračkami v novém městě, které postavili.

Kromě manuální zručnosti si osvojí dovednost sestavovat podle plánku své vlastní městečko a osvěží si také základní znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu.

 

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601 571 441 nebo pište na email: hana.svrckova@dolnivitkovice.cz

UPOZORNĚNÍ pro školy, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava: tento program není Ostravou dotován, škola si ho hradí z vlastních zdrojů.