Žáci se seznámí se základními textilními surovinami (len, vlna, bavlna, hedvábí, syntetická vlákna) a naučí se rozlišit předení a tkaní.

Dozví se, jak se látky upravují, v jakém prostředí se látky vyráběly v minulosti a jak se látky vyrábějí dnes.

Stěžejní část programu se děti věnují osvojení techniky tkaní. Výsledkem práce je malý kousek ručně utkané látky, který si žáci odnáší domů.

Je vhodné pro zařazení do prvouky, přírodovědy či výtvarné výuky.