Linoryt je velmi působivá grafická technika, která nabízí obrovské možnosti výtvarného vyjádření.

Spočívá v návrhu vlastního motivu a jeho vyrytí do lina. Následně jej žáci sami vytisknou na papír pomocí tiskařského lisu.

Vysvětlíme si princip tisku z výšky a jak ho vizuálně odlišit od rytin a leptů. Zamyslíme se nad propojením klasické grafiky, známé už z dob středověku, a moderních počítačových technologií.

Dopřejte Vašim žákům možnost si v našich dílnách vyzkoušet manuální zručnost a zároveň projevit své vlastní estetické cítění.