Teorie modré krve

Vhodné pro: 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř.

Zaměření: Biologie

Je neustále v pohybu, po celý život. Řeč je o tekuté tkáni – krvi. Mají modrou krev pouze šlechtici nebo ji mají i jiné organismy?  Co všechno víme a nevíme o červených krvinkách? Lze připravit v laboratoři umělou krev?

A liší se složením krev zvířecí a lidská? Vzdělávací program je zaměřen na cévní soustavu nejen člověka.

Doporučujeme, aby měli žáci základy, jak pracovat s mikroskopem.

Pro účastníky programu jsou připraveny aktivity podle principů badatelsky orientovaného vyučování.

Žijí tady s námi!

Vhodné pro: 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř.

Zaměření: Biologie

Práce v laboratoři, pozorování mikroskopem!

Vzdělávací program je zaměřený na představení základních laboratorních metod a pozorování mikroorganismů. Žáci si vyzkouší práci s mikroskopem, budou pozorovat jednobuněčné organismy a jejich projevy. Seznámí se tak se základními mikrobiologickými postupy a technikami. Celý program se odehrává v přírodovědné laboratoři. Žáci si vyzkouší, jaké je to být mikrobiology.

 

Zelená fabrika

Vhodné pro: 5.tř., 6.tř., 7.tř.

Zaměření: Biologie

Zhluboka se nadechněte!

Kdo a kde jsou živé továrny (fabriky) na výrobu kyslíku? Řeč je o fascinujícím ději, který je v živé přírodě jedinečný a dodnes udivuje všechny, kteří se s ním seznamují.

Program probíhá v laboratoři a je sestaven z různorodých aktivit, díky kterým se účastníci seznámí s podstatou a principem fotosyntézy.

Chemická pitva H2O

Vhodné pro: 9.tř.,

Zaměření: Chemie

H2O nejběžnější sloučenina na světě a přitom nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů. Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je. K porovnání budou mít několik vzorků např. pitnou vodu z kohoutku, mořskou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu. Mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho analýze.

 

Tajemná substance

Vhodné pro: 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Chemie

Žáci budou řešit chemické hádanky, provádět bezpečné chemické reakce, aby přišli na to, jakou chemickou látkou vlastně zkoumali.

Ocitnou se v roli mladých alchymistů skoro jako na dvoře císaře Rudolfa II., ale k vyřešení úkolu budou používat moderní metody analytické chemie v chemické laboratoři.

Neživá voda

Vhodné pro: 6.tř.

Zaměření: Přírodověda

Voda je nejznámější a nejrozšířenější tekutina na planetě Zemi.

Jak ale kapka vody vypadá pod mikroskopem?

Jaké má vlastnosti a co všechno dokáže?

 

Cílem vzdělávacího programu je dětem ukázat vodu z mikroskopického hlediska.

Děti získají představu a pochopí procesy přeměn vody v přírodě a také vlastnosti, které mají značný vliv a příznivé dopady na životní prostředí celé naší planety.

Žáci vlastním zkoumáním a formou experimentů, budou pozorovat procesy jako je např.: tání, vypařování, kondenzace a odvozovat jaké srážky těmito procesy mohou vzniknout.

Děti budou zkoumat, jaký je rozdíl mezi sladkou a slanou vodou.

Věřte nevěřte

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: Média, Občanská výchova, Základy společenských věd

Vizuální média vládnou světu a rozumět jim se stává jednou z klíčových dovedností k tomu, abychom mohli rozvíjet své kritické myšlení.

Právě na rozvoj této dovednosti je zaměřen i náš vzdělávací program Věřte nevěřte věnující se tématu mediální gramotnosti. V rámci programu žáky interaktivní formou naučíme, co jsou to fake-news a jak je rozpoznat, jak nepodlehnout dezinformacím, manipulaci a informačnímu chaosu a jak správně analyzovat fotografii. Součástí programu je také výstava ZooM, která se věnuje vizuální gramotnosti a dává si za cíl rozvíjet schopnost odhalit skutečný příběh a sdělení fotografií v médiích.

Do doby, než bude výukový program k dispozici pro rezervace, neváhejte navštívit web www.umenividet.cz s materiály, které pomohou učitelům zařadit téma do výuky a žákům porozumět obrazovému materiálu.

 

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128

Malování vlnou

Vhodné pro: 2.tř., 3.tř., 4.tř., 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Výtvarná výchova

Malovat umí každý. Když však temperu s štětec vyměníme za vlnu a plstící jehlu, otevře se nám nový kreativní prostor plný možností.

Povíme si o původu živočišných vláken a jejich použití v textilním průmyslu. Naučí se techniku ručního plstění drobných výrobků. A s trochou trpělivosti si domů odnesou ručně vyrobený obrázek, který lze použít jako nášivku na oblečení či zarámovat na stoleček.

Linoryt = základ grafické techniky

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Technická tvořivost, Výtvarná výchova

Linoryt je velmi působivá grafická technika, která nabízí obrovské možnosti výtvarného vyjádření.

Spočívá ve vlastní tvorbě návrhu obrazu a jeho vyrytí do lina, následuje jeho obtisk na papír.

Dětí se dozví, co je to „tisk z výšky“ a uvidí výsledek svého vlastního rytí do lina.

Dopřejte Vašim žákům možnost si v našich dílnách vyzkoušet manuální zručnost a zároveň projevit své vlastní estetické cítění.

Kuchyňské prkénko!

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Technická tvořivost

Nechte svoje žáky rozvíjet manuální zručnost v našich dílnách

a odměnou jim bude vlastnoručně vyrobený dárek v podobě kuchyňského prkénka, který si odnesou s sebou domů.

Zároveň se při této činnosti naučí zajímavou techniku vypalování do dřeva!

Šití

Vhodné pro: 3.tř., 4.tř., 5.tř.

Zaměření: Technická tvořivost

Šití patří k základním řemeslným dovednostem, ať jde jen o utrhnutý knoflík či kompletní kus oděvu. V naší době je krejčovství vytlačováno modernizací textilní výroby. Jehla s nití má však stále co nabídnout.

Děti se seznámí s vývojem krejčovství od jehly až po šicí stroj. Pomocí edukačních pomůcek si vyzkouší základní stehy.

Výsledkem bude šitá hračka, která bude dělat radost a připomínat nově osvojenou dovednost.

 

Krmítko ze dřeva

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Technická tvořivost

Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní.

Umět s ním pracovat – řezat, brousit, pilovat je základem, které se děti během této lekce naučí.

Vyrobí si vlastní dřevěné krmítko pro ptáčky, které si odnesou s sebou domů a ozdobí tak své okno nebo zahrádku!

Stavíme město

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Architektura, Vlastivěda

Inovovaný program Stavíme město!

Města se budují mnoho let a mají propracovanou strukturu.

V průběhu tohoto programu si žáci v rolích architektů vyzkouší jedno město navrhnout!

Projektovat město na desetiletí dopředu je potřeba s rozvahou. K plánování města nestačí jen jeden člověk, je potřeba spousta odborníků.

Děti se v rolích architektů naučí vzájemně se domlouvat a dostanou i prostor kreativně vyjádřit své nápady.

 

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128

Střešní zahrada Velkého Světa Techniky

Vhodné pro: 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Matematika, Přírodopis, Zeměpis

Střešní zahrada Velkého světa techniky je zajímavým architektonickým počinem a doplňuje expozici Příroda Velkého světa techniky.

Účastníci programu si budou moci v různých částech zahrady vyzkoušet rozmanité aktivity, které se zahradou souvisejí a budou moci poznat její přednosti i případné úskalí.

Budou mít možnost pracovat s vlastními chytrými telefony nebo zapůjčenými tablety přímo na zahradě a plnit tak připravené úkoly.

 

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128

Robot Ozobot II

Vhodné pro: 4.tř., 5.tř., 6.tř., 7.tř.

Zaměření: IT/Robotika

Dokáže robot Ozobot projet bludištěm nebo reagovat na pohyb našich rukou? A nejen to zjistíme během našeho nového programu Robot Ozobot II.

Žáci se bez nutné návaznosti na výukový program Robot Ozobot naučí hravou formou základům blokového programování ve dvou různých úrovních. Nově nabyté poznatky aplikují při samostatném programování robota vyšší generace s názvem Ozobot EVO skrz zapůjčené IPady.

Roboti v našem životě

Vhodné pro: 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: IT/Robotika

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás.

Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají.

Vzdělávací program rozšíří znalosti žáků v oblasti robotiky – uvědomí si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozví se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusí sestavit si vlastního robota z Lega a zkusí jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučí základům algoritmizace.

MICRO:BIT I.

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: IT/Robotika

Dokážeš komunikovat s technologiemi jako z jiné galaxie? Pár tlačítek, LED světýlek a nic víc? Myslíš, že roboti se musí pohybovat? A co když je v nás i robotech mnohem víc? Po tomto programu možná na mnohé změníš názor. Zjistíš, že základní programování je hračka a počítač pro tebe může být víc než jen hry a sociální sítě. Žáci a studenti prostřednictvím mikropočítače proniknout do tajů blokového programování a zjistí, že roboti jsou vlastně všude kolem nás a nemusí být složité s nimi komunikovat. Veškeré nově nabyté vědomosti ihned aplikují na půjčených micro:bitech V2 s širokou škálou senzorů, které se naučí využít na maximum.

Budoucnost elektromobility

Vhodné pro: 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: Fyzika

Kolem vodiče, kterým protéká elektrický proud vzniká magnetické pole.

Díky této skutečnosti lidé objevili v 19. století novou možnost, jak dát věci do pohybu.

V tomto programu si žáci vyzkouší konstrukci prvních elektromotorů a baterií, podívají se do budoucnosti elektromobility a vyzkouší si práci automechanika ve virtuální realitě.

 

Tento vzdělávací program vznikl za podpory společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o

Záhada jaderné elektrárny

Vhodné pro: 9.tř.

Zaměření: Fyzika

Energetické nároky lidstva se neustále zvyšují, a proto je nutné budovat elektrárny,

které jsou schopny z malého množství paliva vyprodukovat velký objem energie.

Jaderné elektrárny tyto požadavky splňují.

 

V tomto vzdělávacím programu se žáci aktivně seznámí nejen s principem fungování jaderné elektrárny,

ale také se dozví co je radiace, naučí se ji změřit a zjistí, jak se proti ní chránit.

Cesta k magnetické levitaci

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Fyzika

Formou dobrodružné výpravy se žáci dostanou do role mořeplavců hledající feromagnetický poklad.

Prozkoumají přitom vlastnosti magnetického pole, seznámí se s různými magnety a využijí jejich přitažlivé i odpudivé síly k vytvoření levitace.

0% magie a 100% magnety.

Kyvadlo

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Fyzika, Umění

Stěžejním bodem tohoto programu je prezentace velkého kyvadla architekta Josefa Pleskota v Galerii Gong.

Žáci se seznamují s různými druhy kyvadel a možnostmi jejich praktického využití.

Pomocí jednoduchých kyvadel se zabýváme kreativní tvorbou.

 

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128

ínávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř.

Zaměření: Logika, Matematika

Nejen v mnoha legendách a mýtech se objevují šifry a velká tajemství.

Lidé si od pradávna lámou hlavu nad tím, jak některé zprávy utajit a jiné prolomit.

Žáci se seznámí s historií utajování zpráv a s různými druhy šifer založených na matematických dovednostech.

Zábavnou formou se naučí kódovat i prolomit tajemství různých šifer.

Zamyslí se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného.