Názorné a hravé seznámení děti s jednotlivými částmi lidského těla.

Dozví se základní poznatky o vnitřních orgánech, smyslových orgánech a jejich funkcí.Budou používat funkční modely teploměrů, tlakoměrů, stetoskopů a další názorné pomůcky.

Téma koresponduje s požadavky vzdělávací oblasti RVP pro předškolní vzdělávání:

„Dítě a jeho tělo” a na základních školách je součástí přírodovědného vzdělávání (biologické a ekologické vzdělávání).