H2O je nejběžnější sloučenina na světě a zároveň nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů.

Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je. K porovnání budou mít několik vzorků např. pitnou vodu z kohoutku, mořskou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu. Mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho analýze.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.