3D tisk NOVINKA!

Vhodné pro: 9.tř.,

Zaměření: Technická tvořivost

Workshop nabízí kompletního průvodce postupem od návrhu až po praktickou ukázkou, jak by taková realizace mohla vypadat.

Zjistíte, jak funguje tisk 3D, od prvních 3D tiskáren až po moderní výstřelky a materiály používané k tisku.

Workshop se skládá z následujících kapitol:

  • Co je 3D tisk
  • Materiály
  • Modelování
  • Příprava tisku
  • Obsluha tiskárny a výtisky

 

Chemická pitva H2O

Vhodné pro: 9.tř.,

Zaměření: Chemie

H2O nejběžnější sloučenina na světě a přitom nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů. Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je. K porovnání budou mít několik vzorků např. pitnou vodu z kohoutku, mořskou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu. Mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho analýze.

 

Vodík – fenomén budoucnosti

Vhodné pro: 9.tř.,

Zaměření: Chemie

Jen jeden prvek má tolik nej – je ho nejvíc ve vesmíru a zároveň je nejjednodušší. Patří mezi základní stavební kameny živých organismů a má v sobě velké množství energie, kterou už umíme bezpečně využívat. V rámci půldenního badatelského dne se žáci v laboratoři naučí vodík vyrábět pomocí elektrolýzy a následně jej využijí jako zdroj elektřiny. Seznámí se se způsoby jeho bezpečného skladování. Prohlédnou si také naše vodíkové auto čistící vzduch a vypouštějící do okolí emise pouze ve formě pitné vody.

Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vodíku!

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601571441.

 

 

Věřte nevěřte

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: Média, Občanská výchova, Základy společenských věd

Vizuální média vládnou světu a rozumět jim se stává jednou z klíčových dovedností k tomu, abychom mohli rozvíjet své kritické myšlení.

Právě na rozvoj této dovednosti je zaměřen i náš vzdělávací program Věřte nevěřte věnující se tématu mediální gramotnosti. V rámci programu žáky interaktivní formou naučíme, co jsou to fake-news a jak je rozpoznat, jak nepodlehnout dezinformacím, manipulaci a informačnímu chaosu a jak správně analyzovat fotografii. Součástí programu je také výstava ZooM, která se věnuje vizuální gramotnosti a dává si za cíl rozvíjet schopnost odhalit skutečný příběh a sdělení fotografií v médiích.

 

MICRO:BIT I.

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: IT/Robotika

Dokážeš komunikovat s technologiemi jako z jiné galaxie? Pár tlačítek, LED světýlek a nic víc? Myslíš, že roboti se musí pohybovat? A co když je v nás i robotech mnohem víc? Po tomto programu možná na mnohé změníš názor. Zjistíš, že základní programování je hračka a počítač pro tebe může být víc než jen hry a sociální sítě. Žáci a studenti prostřednictvím mikropočítače proniknout do tajů blokového programování a zjistí, že roboti jsou vlastně všude kolem nás a nemusí být složité s nimi komunikovat. Veškeré nově nabyté vědomosti ihned aplikují na půjčených micro:bitech V2 s širokou škálou senzorů, které se naučí využít na maximum.

Roboti v našem životě (1. – 4. ročník SŠ)

Vhodné pro:

Zaměření: IT/Robotika

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás.

Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají.

Vzdělávací program rozšíří znalosti žáků v oblasti robotiky.

Uvědomí si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozví se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusí sestavit si vlastního robota z Lega a zkusí jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučí základům algoritmizace a postupně zjistí, jak je možné robota ovládat.

Budoucnost elektromobility

Vhodné pro: 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: Fyzika

Kolem vodiče, kterým protéká elektrický proud vzniká magnetické pole.

Díky této skutečnosti lidé objevili v 19. století novou možnost, jak dát věci do pohybu.

V tomto programu si žáci vyzkouší konstrukci prvních elektromotorů a baterií, podívají se do budoucnosti elektromobility a vyzkouší si práci automechanika ve virtuální realitě.

 

Tento vzdělávací program vznikl za podpory společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o

Záhada jaderné elektrárny

Vhodné pro:

Zaměření: Fyzika

Energetické nároky lidstva se neustále zvyšují, a proto je nutné budovat elektrárny,

které jsou schopny z malého množství paliva vyprodukovat velký objem energie.

Jaderné elektrárny tyto požadavky splňují.

 

V tomto vzdělávacím modulu se žáci aktivně seznámí nejen s principem fungování jaderné elektrárny,

ale také se dozví co je radiace, naučí se ji změřit a zjistí, jak se proti ní chránit.