Genetická hra NOVINKA!

Vhodné pro:

Zaměření: Biologie

Lektorský tým Světa techniky ve spolupráci s odborníky z různých oborů připravil autorskou deskovou hru popisující proces vzniku bílkovin.

Pojďte s námi nahlédnout do nitra buňky, a poznat i pochopit pojmy jako transkripce, translace, tRNA či DNA polymeráza.

Cílem této hry je vytvořit co nejrychleji vlastní vybraný protein.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

3D tisk NOVINKA!

Vhodné pro: 9.tř.,

Zaměření: Technická tvořivost

Program je kompletním průvodcem od vzniku návrhu, přes modelování, přípravu tisku, obsluhu tiskárny až po výsledný výtisk modelu na 3D tiskárně.

Zjistíte, jak fungovaly první 3D tiskárny a jak pracují dnes, seznámíte se s různými materiály používanými k tisku.

Workshop se skládá z následujících kapitol:

  • Co je 3D tisk
  • Materiály
  • Modelování
  • Příprava tisku
  • Obsluha tiskárny a výtisky

 

Chemická pitva vody

Vhodné pro: 9.tř.,

Zaměření: Chemie

H2O je nejběžnější sloučenina na světě a zároveň nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů.

Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je. K porovnání budou mít několik vzorků např. pitnou vodu z kohoutku, mořskou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu. Mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho analýze.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

 

Tajemná substance

Vhodné pro: 8.tř., 9.tř.

Zaměření: Chemie

Žáci budou řešit chemické hádanky, provádět bezpečné chemické reakce a analyzovat chemické látky. Ocitnou se v roli mladých alchymistů skoro jako na dvoře císaře Rudolfa II., ale k vyřešení úkolu budou používat moderní metody analytické chemie v chemické laboratoři.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Vodík – fenomén budoucnosti

Vhodné pro: 9.tř.,

Zaměření: Chemie

Jen jeden prvek má tolik nej – je ho nejvíc ve vesmíru a zároveň je nejjednodušší. Patří mezi základní stavební kameny živých organismů a má v sobě velké množství energie, kterou už umíme bezpečně využívat. V rámci půldenního badatelského dne se žáci v laboratoři naučí vodík vyrábět pomocí elektrolýzy a následně jej využijí jako zdroj elektřiny. Seznámí se se způsoby jeho bezpečného skladování. Prohlédnou si také naše vodíkové auto čistící vzduch a vypouštějící do okolí emise pouze ve formě pitné vody.

Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vodíku!

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601571441.

 

 

Věřte nevěřte

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: Média, Občanská výchova, Základy společenských věd

Vizuální média vládnou světu a rozumět jim se stává jednou z klíčových dovedností k tomu, abychom mohli rozvíjet své kritické myšlení.

Právě na rozvoj této dovednosti je zaměřen i náš vzdělávací program Věřte nevěřte věnující se tématu mediální gramotnosti. V rámci programu žáky interaktivní formou naučíme, co jsou to fake news a jak je rozpoznat, jak nepodlehnout dezinformacím, manipulaci a informačnímu chaosu a jak správně analyzovat fotografii. Součástí programu je také výstava ZooM, která se věnuje vizuální gramotnosti a dává si za cíl rozvíjet schopnost odhalit skutečný příběh a sdělení fotografií v médiích.

 

MICRO:BIT I

Vhodné pro: 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: IT/Robotika

Dokážeš komunikovat s technologiemi jako z jiné galaxie? Pár tlačítek, LED světýlek a nic víc? Myslíš, že roboti se musí pohybovat? A co když je v nás i robotech mnohem víc? Po tomto programu možná na mnohé změníš názor.

Zjistíš, že základní programování je hračka a počítač pro tebe může být víc než jen hry a sociální sítě. Žáci a studenti prostřednictvím mikropočítače proniknout do tajů blokového programování a zjistí, že roboti jsou vlastně všude kolem nás a nemusí být složité s nimi komunikovat.

Veškeré nově nabyté vědomosti ihned aplikují na půjčených micro:bitech V2 s širokou škálou senzorů, které se naučí využít na maximum.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Roboti v našem životě

Vhodné pro:

Zaměření: IT/Robotika

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás.

Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají.

Vzdělávací program rozšíří znalosti žáků v oblasti robotiky.

Uvědomí si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozví se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusí sestavit si vlastního robota z Lega a zkusí jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučí základům algoritmizace a postupně zjistí, jak je možné robota ovládat.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Budoucnost elektromobility

Vhodné pro: 8.tř., 9.tř.,

Zaměření: Fyzika

Kolem vodiče, kterým protéká elektrický proud vzniká magnetické pole.

Díky této skutečnosti lidé objevili v 19. století novou možnost, jak dát věci do pohybu.

V tomto programu si žáci vyzkouší konstrukci prvních elektromotorů a baterií, podívají se do budoucnosti elektromobility a vyzkouší si práci automechanika ve virtuální realitě.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Tento vzdělávací program vznikl za podpory společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o

Záhada jaderné elektrárny

Vhodné pro:

Zaměření: Fyzika

Energetické nároky lidstva se neustále zvyšují, a proto je nutné budovat elektrárny,

které jsou schopny z malého množství paliva vyprodukovat velký objem energie.

Jaderné elektrárny tyto požadavky splňují.

 

V tomto vzdělávacím modulu se žáci aktivně seznámí nejen s principem fungování jaderné elektrárny,

ale také se dozví co je radiace, naučí se ji změřit a zjistí, jak se proti ní chránit.