Věřte nevěřte (2.stupeň ZŠ a 1 – 4. ročník SŠ)

Vizuální média vládnou světu a rozumět jim se stává jednou z klíčových dovedností k tomu, abychom mohli rozvíjet své kritické myšlení.

Právě na rozvoj této dovednosti je zaměřen i náš vzdělávací program Věřte nevěřte věnující se tématu mediální gramotnosti. V rámci programu žáky interaktivní formou naučíme, co jsou to fake-news a jak je rozpoznat, jak nepodlehnout dezinformacím, manipulaci a informačnímu chaosu a jak správně analyzovat fotografii. Součástí programu je také výstava ZooM, která se věnuje vizuální gramotnosti a dává si za cíl rozvíjet schopnost odhalit skutečný příběh a sdělení fotografií v médiích.

Do doby, než bude výukový program k dispozici pro rezervace, neváhejte navštívit web www.umenividet.cz s materiály, které pomohou učitelům zařadit téma do výuky a žákům porozumět obrazovému materiálu.

 

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128

Budoucnost elektromobility (8. – 9. třída ZŠ a 1. – 2. ročník SŠ)

Kolem vodiče, kterým protéká elektrický proud vzniká magnetické pole.

Díky této skutečnosti lidé objevili v 19. století novou možnost, jak dát věci do pohybu.

V tomto programu si žáci vyzkouší konstrukci prvních elektromotorů a baterií, podívají se do budoucnosti elektromobility a vyzkouší si práci automechanika ve virtuální realitě.

 

Tento vzdělávací program vznikl za podpory společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o

MICRO:BIT I. (6. – 9. třída ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ)

Dokážeš komunikovat s technologiemi jako z jiné galaxie? Pár tlačítek, LED světýlek a nic víc? Myslíš, že roboti se musí pohybovat? A co když je v nás i robotech mnohem víc? Po tomto programu možná na mnohé změníš názor. Zjistíš, že základní programování je hračka a počítač pro tebe může být víc než jen hry a sociální sítě. Žáci a studenti prostřednictvím mikropočítače proniknout do tajů blokového programování a zjistí, že roboti jsou vlastně všude kolem nás a nemusí být složité s nimi komunikovat. Veškeré nově nabyté vědomosti ihned aplikují na půjčených micro:bitech V2 s širokou škálou senzorů, které se naučí využít na maximum.

Vodík – fenomén budoucnosti (9. třída, 1. – 4. ročník SŠ)

Jen jeden prvek má tolik nej – je ho nejvíc ve vesmíru a zároveň je nejjednodušší. Patří mezi základní stavební kameny živých organismů a má v sobě velké množství energie, kterou už umíme bezpečně využívat. V rámci půldenního badatelského dne se žáci v laboratoři naučí vodík vyrábět pomocí elektrolýzy a následně jej využijí jako zdroj elektřiny. Seznámí se se způsoby jeho bezpečného skladování. Prohlédnou si také naše vodíkové auto čistící vzduch a vypouštějící do okolí emise pouze ve formě pitné vody.

Budoucnost není ve hvězdách, ale ve vodíku!

V případě zájmu volejte na telefonní číslo 601571441.

 

Chemická pitva H2O (9. třída, SŠ)

H2O nejběžnější sloučenina na světě a přitom nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů. Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je. K porovnání budou mít několik vzorků např. pitnou vodu z kohoutku, mořskou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu. Mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho analýze.

 

Žít normálně aneb hendikep není překážka! (1. – 2. ročník)

Zážitkový vzdělávací program, který probíhá v expozici Žít normálně ve Světě techniky, má žákům zprostředkovat problémy běžného života hendikepovaných lidí. Cílem je netradiční a zážitkovou cestou umožnit návštěvníkům setkání se světem lidí se zdravotním postižením. A to nejen s tělesnými vadami, ale také s mentálními problémy. V interaktivní expozici si žáci pod dohledem školeného lektora vyzkouší, jaké to je žít s hendikepem. Jak se jezdí na invalidním vozíku, jak se dá orientovat hmatem nebo jaké technické pomůcky usnadňují život lidí s tím kterým postižením. NELZE NAVŠTÍVIT V RÁMCI DOTACE MĚST.

Rezervace na telefonním čísle:  601 571 441, Hana Švrčková

Záhada jaderné elektrárny (1. – 2. ročník SŠ)

Energetické nároky lidstva se neustále zvyšují, a proto je nutné budovat elektrárny,

které jsou schopny z malého množství paliva vyprodukovat velký objem energie.

Jaderné elektrárny tyto požadavky splňují.

 

V tomto vzdělávacím modulu se žáci aktivně seznámí nejen s principem fungování jaderné elektrárny,

ale také se dozví co je radiace, naučí se ji změřit a zjistí, jak se proti ní chránit.

Roboti v našem životě (1. – 4. ročník SŠ)

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás.

Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají.

Vzdělávací program rozšíří znalosti žáků v oblasti robotiky.

Uvědomí si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozví se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusí sestavit si vlastního robota z Lega a zkusí jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučí základům algoritmizace a postupně zjistí, jak je možné robota ovládat.