Chemická pitva H2O

H2O nejběžnější sloučenina na světě a přitom nezbytná pro život všech organismů. Žáci ji budou poznávat z pozice chemických laborantů. Odeberou vlastní vzorek vody a následně v analytické laboratoři změří několik ukazatelů čistoty vod a vyhodnotí je. K porovnání budou mít několik vzorků např. pitnou vodu z kohoutku, mořskou vodu, minerální vodu, destilovanou vodu. Mohou si donést i vlastní vzorek vody a podrobit ho analýze.

 

Žít normálně

Cílem projektu je netradiční zážitkovou cestou zprostředkovat mladé generaci setkání se světem hendikepovaných nejen v oblasti tělesných vad ale také v případě mentálních omezení.

Tento projekt navazuje na již vybudovanou unikátní interaktivní expozici (Tělo a technika), která se nachází v Dolní oblasti Vítkovic (Svět Techniky) a je zaměřena na postižení zraková, sluchová a pohybová. Na interaktivních výukových programech bude s účastníky probíráno, co to je zdravotní postižení; účastníci budou formou interaktivní výuky seznámeni s tématy různých druhů hendikepů (smyslové, tělesné, mentální a kombinované postižení, duševní onemocnění). Součástí výuky bude přednáška a beseda s člověkem se zdravotním postižením, během níž bude probíhat diskuze vedoucí ke snížení stigmatizace lidí se zdravotním omezením, k posílení pozitivního chování a názorů mladých lidí vůči osobám se zdravotním hendikepem. V závěru budou mít účastníci programu možnost navštívit výše zmíněnou expozici Tělo a technika a s doprovodem proškolených lektorů či animátorů Světa Techniky si zkusit, jaké to je žít život s hendikepem.

Objevování nových světů aneb rozmanitost na střešní zahradě

Poznejte krásu střešní zahrady Světa techniky, která zvítězila v soutěží Zahradou roku 2016.

Samostatným prozkoumáním zjistíte, co na ní roste,

čím se liší její jednotlivé části a jaký význam může mít v městské krajině.

Věříme, že si ji zamilujete.

P r.V. K .Y.

Praseodyum, Vanad, K–Draslík, Yttrium jsou zástupci velké skupiny prvků, jenž vládnou našemu světu.

Dmitrij Ivanvič Mendělejev je seřadil do univerzálního katalogu všeho ve vesmíru,

dnes známého jako Periodická soustava prvků.

Žáci se v ní prostřednictvím různých aktivit a experimentů naučí orientovat,

rozpoznávat jednotlivé skupiny prvků včetně jejich zástupců a také poznávat jejich značky, vlastností i použití.

Záhada jaderné elektrárny

Energetické nároky lidstva se neustále zvyšují, a proto je nutné budovat elektrárny,

které jsou schopny z malého množství paliva vyprodukovat velký objem energie.

Jaderné elektrárny tyto požadavky splňují.

 

V tomto vzdělávacím modulu se žáci aktivně seznámí nejen s principem fungování jaderné elektrárny,

ale také se dozví co je radiace, naučí se ji změřit a zjistí, jak se proti ní chránit.

Roboti v našem životě

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás.

Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají.

Vzdělávací program rozšíří znalosti žáků v oblasti robotiky.

Uvědomí si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje.

Dozví se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce se sami pokusí sestavit si vlastního robota z Lega a zkusí jej také naprogramovat.

Intuitivně se naučí základům algoritmizace a postupně zjistí, jak je možné robota ovládat.