Při ovládání Blue-bota získají žáci poznatky o tom, co jsou to algoritmy a jak jsou implementovány jako programy v digitálních zařízeních.

Žáci se dozví, že programy se spouštějí podle přesných a jednoznačných instrukcí.

Naučí se sami vytvářet a ladit jednoduché programy a budou také používat logické uvažování k předvídání chování jednoduchých programů.