Galerie Gong vznikla rozšířením uměleckého záběru Milan Dobeš Musea a je součástí vzdělávacího komplexu, který nabízí Dolní Vítkovice. Jejím úkolem je seznamovat návštěvníky s výtvarným uměním nejen z České republiky, ale i ze světa.

Výstavy

Krištof Kintera – Neuropolis – město (od)padu, Kintera obnažil elektroniku, která je všude kolem nás a vystavěl z ní mikrosvěty, které nejsou nepodobné světu našemu.

Fenomén Vítkovice, 195 let, bez kterých by Ostrava nebyla Ostravou – Expozice představí základní mezníky vývoje Vítkovic nejen ve výrobě, ale také v oblasti výzkumu, v sociální a bytové politice či kultuře. Výstava není pouhou chronologií vývoje, ukazuje také umělecká díla zaměřená na Vítkovické železárny, 150 let vítkovických zkušeben a laboratoří a rovněž budoucnost. Tu reprezentuje vodíková místnost, kde je snadno pochopitelnou formou představeno vše od výroby vodíku přes jeho uskladnění až po využití a podpůrné projekty, a také sekce s plánovanými projekty společnosti Vítkovice a. s.