Ve Velkém světě techniky se otevřela nová dočasná výstava ORBIS PICTUS PLAY. Jedná se o interaktivní výstavu inspirovanou dílem Jana Ámose Komenského a zejména jeho knihou Labyrint světa a ráj srdce, jejíž 400. výročí vzniku si letos připomínáme.

Interaktivní expozice, umělecky koncipovaná Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky z České republiky i ze zahraničí, rozvíjí poselství Komenského a všech, kdo věří v sílu kreativní touhy po poznání. Představuje cestu, na níž návštěvníci sami uvádějí do chodu jednotlivé exponáty a stávají se tak spolutvůrci výstavního prostoru, jeho pohybu, zvuku, světel a stínů.

Komenský jako jeden z prvních pochopil, že nejpřirozenějším způsobem učení je hra. Může fungovat také jako komunikační prostředek a inspirovat k rozvíjení tvořivosti a touhy po poznání.

ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí, které jsou umělecky koncipovány výtvarníkem a performerem Petrem Niklem za účasti českých i zahraničních výtvarníků. Vše potřebné naleznete zde.

Výstavu pro vás připravilo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě. Mezinárodní projekt ORBIS PICTUS PLAY dosud navštívily více než 3 miliony návštěvníků. Přidejte se k nim a zkuste v sobě objevit sílu imaginace a kreativity. Výstava je vhodná pro návštěvníky všeho věku, pro školní skupiny, rodiče s dětmi a všechny z vás, kteří ještě neztratili touhu hrát si a tvořit.

Vstupenky zakoupíte na místě nebo online zde