Nevšední instalaci projektů, skic, modelů a fotografií realizovaných staveb vystavuje pod výmluvným názvem „Josef Pleskot Ostrava“ Galerie Gong v Dolních Vítkovicích. V budově, která je jedním z nejznámějších objektů Josefa Pleskota, je architektura v citlivých proporcích propojena s historií firmy a čtvrti Vítkovice. Zahrnuta jsou i zásadní výtvarná díla, která jsou vyobrazením původní Ostravy, nebo souvisí s Pleskotovým kreativním pohledem na svět.

„Architektura a umění jsou na výstavě zastoupeny zhruba půl na půl. Začínáme reminiscencí na 19. století a rozvoj průmyslových Vítkovic. Proto v takzvaných Art Stories ukazujeme historické obrazy – Vítkovické železárny pohledem Otty Botthagena, Vojtěcha Doležila, Bedřicha Augustina Tkaczyka a Milana Dobeše i model, který vznikl podle tehdy nejmodernější lodi vítkovické námořní flotily přivážející do Ostravy železnou rudu. Od historie se ale posouváme dál k výtvarnému umění 20. století, protože – a to málokdo ví – Josef Pleskot mohl být výtvarníkem, ale rozhodl se pro architekturu,“ vysvětil Jan Světlík, autor vize proměny Dolních Vítkovic z brownfieldu v živou součást města a jeden z kurátorů výstavy.

K vidění je v Gongu také škála fotografií a modelů zobrazujících to, co se v Ostravě podle projektů Josefa Pleskota realizovalo. Od Gongu přes Bolt Tower, Trojhalí, Heligonku či Svět techniky až po menší stavby. Zajímavostí nově otevřené expozice je „kavárna“ s videoprojekcí a propojením do pražského Musea Kampa, kde právě probíhá výstava „Josef Pleskot: Města“. V „pracovně“ se návštěvníci pro změnu mohou seznámit s mnoha studiemi, projekty a poznámkami. Najdou tu i škálu výtvarných děl, k jejichž autorům má architekt Pleskot blízko. Namátkou jsou to: Jan Merta, Tomáš Císařovský, Vladimír Kokolia, Milan Knížák, Krištof Kintera, Karel Malich, Adriena Šimotová, Václav Boštík nebo Zdeněk Sýkora. Ve speciální velkoformátové koláži autentických rozhovorů a článků z médií se zájemci dozvědí také mnohé o Pleskotově způsobu přemýšlení o architektuře. Objevují se tu nejen myšlenky spojené s Ostravou, ale i celkový náhled na architekturu v ČR. Mezi multifunkční aulou Gong a sousedícím objektem bývalé energetické ústředny U6 (dnes Malého světa techniky U6) navíc během zahájení Pleskotovy ostravské výstavy vzniklo i dočasné „Náměstí Josefa Pleskota“. Současně byl Gong vybaven „číslem popisným“ 70, tedy připomínkou letošního architektova životního jubilea. Náměstí bude v Ostravě, stejně jako expozice v Gongu, k vidění do poloviny března 2023.

Galerie Gong: úterý-neděle, 10:00-18:00