Základní informace

  • Název projektu: Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky
  • Termín řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027
  • Registrační číslo projektu: MMOPP00HNWKY

Anotace projektu

Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy