Základní informace

  • Název projektu: Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2024
  • Termín řešení: 1.1.2024 – 31.10.2024
  • Registrační číslo projektu: 04605/2023/RRC

Anotace projektu

Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje