Základní informace

  • Název projektu: FUTUROVA 2024
  • Termín řešení: 1.1.2024 – 31.12.2024
  • Registrační číslo projektu: 0900/2024/KaŠ

Anotace projektu

Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy