Jak to bude probíhat?

1. Učitel si vybere vzdělávací modul, který chce se svou třídou absolvovat.

V případě většího počtu žáků (kapacita laboratoře je 16 žáků, dílen 9 a ostatních max 25) se rozdělí do skupin, které odpovídají kapacitě učeben a laboratoří.

V rámci projektu je možné využít z Vaší strany dopravu zdarma.  Veškerou komunikaci, koordinaci autobusu, termínu a vzdělávacího programu je potřeba důkladně zkoordinovat.

Proto je potřeba vše vyladit s koordinátorem modulů a není možné automaticky rezervovat přes rezervační systém.

 

2. Koordinátor modulů ze Světa Techniky ověří možnosti a schválí požadavky.

Poté objedná dopravu pro uvedené skupiny žáků na požadované termíny a informuje učitele o schválení akce a jejich detailech.

 

3. Učitel přijede se svými žáky do Světa Techniky.

Přijedete na vybraný vzdělávací modul s vědomím, že při realizaci vzdělávacího modulu je nutná jeho součinnost s lektorem Světa Techniky.
– Před zahájením samotné výuky proběhne krátká konzultace učitele s lektorem a zaškolení pro úspěšné společné vedení lekce.
– Po skončení vzdělávacího modulu proběhne krátká společná rekapitulace jeho průběhu a doprovázející učitel vyplní krátký evaluační dotazník.

 

4. Učitel se zapojí do komunikace formou on-line seminářů,

které v rámci projektu připravujeme.

Jejich cílem je konzultace konkrétního vzdělávacího modulu a poskytnutí zpětné vazby.

Na tyto semináře budou zváni zajímaví inspirativní hosté, kteří mohou přinést další zajímavé nápady, informace a podněty využitelné ve výuce ve škole.

V rámci projektu je možné zúčastnit se akce s názvem „Živá knihovna studijních možností a povolání“. Během níž se žáci a studenti mohou setkat s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka.

Jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají.

V prostorách expozic Světa Techniky jsou rozmístěny stánky škol a podniků. Ve stáncích studenti uvidí prezentace příslušných profesí, které podniky potřebují.

Živá knihovna povolání, studijních možností a řemesel bude realizována celkem 5 krát, vždy na začátku školního pololetí.

 

V případě problémů či nejasností  využijte kontakt: hana.svrckova@dolnivitkovice.cz nebo tel.: 601 571 441.