Jak jsme projekt realizovali:

1. Učitel si vybral vzdělávací modul, který chtěl se svou třídou absolvovat.

V případě většího počtu žáků (kapacita laboratoře je 16 žáků, dílen 9 a ostatních max. 25) se rozdělila do skupin, které odpovídají kapacitě učeben a laboratoří.

V rámci projektu bylo možno využít z Vaší strany dopravu zdarma.  Veškerou komunikaci, koordinaci autobusu, termínu a vzdělávacího programu jsme  důkladně zkoordinovali.

Proto bylo potřeba vše dohodnout s koordinátorem modulů a nebylo možno automatickérezervovace přes rezervační systém.

 

2. Koordinátor modulů ze Světa Techniky ověřil možnosti a schválil požadavky.

Poté objednal dopravu pro uvedené skupiny žáků na požadované termíny a informoval učitele o schválení akce a jejich detailech.

 

3. Učitel přijel se svými žáky do Světa Techniky.

Dostavil se na vybraný vzdělávací modul s vědomím, že při realizaci vzdělávacího modulu je nutná jeho součinnost s lektorem Světa Techniky.
– Před zahájením samotné výuky proběhla krátká konzultace učitele s lektorem a zaškolení pro úspěšné společné vedení lekce.
– Po skončení vzdělávacího modulu proběhla krátká společná rekapitulace jeho průběhu a doprovázející učitel vyplnil krátký evaluační dotazník.

 

4. Učitel se zapojil do komunikace formou on-line seminářů,

které v rámci projektu připravujeme.

Jejich cílem byla konzultace konkrétního vzdělávacího modulu a poskytnutí zpětné vazby.

Na tyto semináře byli zváni zajímaví inspirativní hosté, kteří  přinášeli další zajímavé nápady, informace a podněty využitelné ve výuce ve škole.

V rámci projektu bylo možno zúčastnit se akce s názvem „Živá knihovna studijních možností a povolání“. Během níž se žáci a studenti mohli setkat s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka.

Jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají.

Jak to probíhalo?

V prostorách expozic Světa Techniky jsou rozmístěny stánky škol a podniků. Ve stáncích studenti uvidí prezentace příslušných profesí, které podniky potřebují.

Živá knihovna povolání, studijních možností a řemesel byla realizována celkem 5 krát, vždy na začátku školního pololetí.

 

Kontaktní osoba:  hana.svrckova@dolnivitkovice.cz nebo tel.: 601 571 441.