13. 10. 2022 proběhla ve Velkém světě  techniky slavnostní vernisáž k interaktivní výstavě Zoom, která se zabývá otázkou vizuální gramotnosti, tedy schopností číst ve fotkách. Výstava má za cíl rozvíjet kritické myšlení, vést člověka k zamyšlení nad možnou manipulací a na jednoduchých příkladech ukázat, jak mohou vznikat fake news. Klíčovým prvkem výstavy jsou fotky s nejednoznačným sdělením a jejich reálný příběh mnohdy i překvapí. Zároveň je výstava doplněna o interaktivní exponáty, které dále napomohou předat sdělení zábavnou formou.

Autorem výstavy je TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Celý projekt je podpořen grantem Velvyslanectví USA v České republice.