Přehled ukončených dotačních titulů

Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie

Předmět projektu

Tisková zpráva

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Předmět projektu – Vzdělávací aktivity – Odborné angličtiny

Předmět projektu – Vzdělávací aktivity – Manipulační vozíky

Předmět projektu – Vzdělávací aktivity – Řidičská oprávnění sk. B+E, C a C+E

Pracovníci Světa techniky za vzdělávacími programy science center v Evropě 2015

Předmět projektu

Tisková zpráva

Pracovníci Světa techniky za vzdělávacími programy science center v Evropě 2018

Předmět projektu

Tisková zpráva

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – 1. část

Předmět projektu

Tisková zpráva Stavba roku

Tisková zpráva k získání dotace

Tisková zpráva videomapping

Metodika

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice

Předmět projektu

Tisková zpráva

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Předmět projektu

Tisková zpráva: Hlavní sezóna v Dolních Vítkovicích: Hledáme jméno pro nástavbu na VP1 a otevíráme nové atrakce pro celou rodinu

Metodika

Svět techniky – Science and Technology center

Předmět projektu

Tisková zpráva

O projektu STC očima dětí

Vysoká pec č. 1 – Nástavba

Předmět projektu

Tisková zpráva Stavba roku

Tisková zpráva

Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní Vítkovice a Důl Hlubina

Předmět projektu

Tisková zpráva

Moravskoslezský kraj

Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613“
1.7.2021 – 30.11.2023

Statutární město Ostrava

Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
Název projektu: „Zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2023“
1.1.202 – 31.12.2023

Nadace ČEZ (Podpora regionů 2022)

Mobiliář pro výuku a expozice Velkého světa techniky
25.10.2022 – 25.10.2023

Statutární město Ostrava

Název projektu: Zážitkový program „S haviřem na šichtě!“
Termín realizace: 1.7.2023 – 30.11.2023
Anotace projektu: Přínosem projektu je prohloubení zážitku u každého návštěvníka, který zažije v rámci komentovaných prohlídek důlní expozice nejstarší šachty v Ostravě. Návštěvníkům bude připomenuta historie ostravského hornictví včetně hornických tradic a budou prezentovány zapomenutá místa a příběhy, z nichž mohou návštěvníci čerpat hrdost i poučení.