Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Statutární město Opava

 • Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
 • Název projektu: „Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky“.
 • 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613“
 • Od 1.7.2021 – 30.11.2023

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2023“
 • 1.1.2023 – 31.10.2023

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „FUTUROVA 2023“
 • 1.1.2023 – 31.12.2023

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá víceletá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2021 – 2024
 • 1.1.2021 – 31.12.2024

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2023“
 • 1.1.2023 – 31.12.2023

Nadace ČEZ (Podpora regionů 2022)

 • Mobiliář pro výuku a expozice Velkého světa techniky
 • 25.10.2022 – 25.10.2023

Projekty DOV

GONG – Obnova styčníků vnější příhradové konstrukce Plynojemu

Předmět projektu

Postindustriální dědictví příhraničí

Předmět projektu
Tisková zpráva
Tisková zpráva 2021
Tisková zpráva 2022

Zpřístupnění NKP Vítkovice – území koksárenské baterie
Předmět projektu

Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1
Předmět projektu

Revitalizace objektu Budovy zásobníků (Velín koksovny)
Předmět projektu

Projekty kreativního učení realizované v Dolních Vítkovicích

Předmět projektu

Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2022

Tisková zpráva 2022