Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Statutární město Opava

 • Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy.
 • Název projektu: „Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky“.
 • 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 • Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507“.
 • Od 1. 7.2018 do 30. 6. 2021

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Vzdělaná Ostrava 2020“
 • 1.3.2020 – 31.3.2021

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „FUTUROVA!!! – Najdi si své místo v budoucnosti“
 • 1.4.2020 – 31.3.2021

Projekty DOV

Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Pracovníci Světa techniky za vzdělávacími programy science center v Evropě

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – 1. část

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Svět techniky – Science and Technology center

Vysoká pec č. 1 – Nástavba

Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní Vítkovice a Důl Hlubina

Postindustriální dědictví příhraničí