Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Statutární město Opava

 • Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
 • Název projektu: „Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky“.
 • 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613“
 • Od 1.7.2021 – 30.11.2023

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2022“
 • Od 1.3.2022 – 28.2.2023

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „FUTUROVA 2022“
 • 1.1.2022 – 31.12.2022

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá víceletá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2021 – 2024
 • 1.1.2021 – 31.12.2024

Projekty DOV

Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Pracovníci Světa techniky za vzdělávacími programy science center v Evropě 2015

Pracovníci Světa techniky za vzdělávacími programy science center v Evropě 2018

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – 1. část

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Svět techniky – Science and Technology center

Vysoká pec č. 1 – Nástavba

Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní Vítkovice a Důl Hlubina

Postindustriální dědictví příhraničí

Zpřístupnění NKP Vítkovice – území koksárenské baterie

Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1

Revitalizace objektu Budovy zásobníků (Velín koksovny) 

Projekty kreativního učení realizované v Dolních Vítkovicích