ZMĚNA PLATNOSTI VOUCHERŮ NA COLOURS CAMP 2020

CZ Pozor! Změna platnosti voucherů na Colours Camp 2020. Prosíme všechny zákazníky, kteří mají zakoupený voucher na Colours Camp 2020 v areálu Landek Park, aby neprodleně kontaktovali Dolní Vítkovice na eshop@dolnivitkovice.cz . Od roku 2021 nejsou Dolní Vítkovice provozovateli campu a podmínky pro uplatnění voucherů se změnily. Děkujeme za pochopení.

PL Uwaga! Zmiana ważności voucherów podczas Colours Camp 2020. Prosimy wszystkich klientów, którzy mają zakupiony voucher na Colours Camp 2020 w okolicy Landek Park o natychmiastowy kontakt Dolnych Vitkovic pod adresem eshop@dolnivitkovice.cz. Od 2021 r. nie są Dolne Vitkovice operatorem campu, a warunki stosowania voucherów uległy zmianie. Dziękujemy za zrozumienie.

EN Attention! Colours Camp 2020 Voucher validity changed. We ask all customers who have purchased a voucher for Colours Camp 2020 in the Landek Park area to please contact Dolní Vítkovice immediately at eshop@dolnivitkovice.cz. Dolní Vítkovice has not been a camp operator since 2021 so the conditions for using the vouchers have changed. Thank you for understanding.