Amoskův klubík

Přijďte k nám se svými dětmi a zapojte se do Amoskova klubíku. Budeme si společně hrát, povídat si a rozvíjet sebe i naše nejmenší.

Naučíme se praktickým dovednostem, využívat pomůcky podle paní Montessori a prožívat radost z jejich objevování. Nahlédneme do světa kosmické, matematické, jazykové, smyslové, výtvarné a hudební výchovy a vyzkoušíme si činnosti z každodenního života. Ke společným radostem nám poslouží také písničky, básničky a pohybové hry.

Amoskův klubík je tu pro děti od 3 do 6 let. Možnost rozvíjet sebe sama mají nejen děti, ale i rodiče. Budeme se učit, jak provázet dítě krok za krokem k nezávislosti, jak poznat, kdy dítě potřebuje podporu a jakou, jak společně sdílet radost a hru.

Co u dětí rozvineme?

–          samostatnost

–          svobodu a zodpovědnost

–          schopnost soustředění

–          praktické dovednosti

–          smyslovou výchovu

Počet účastníků: 3 – 7

Délka lekce: 60 minutu

Cena lekce: 120 Kč/dítě + rodič

Cena permanentky: 1100 Kč/10 lekcí,  2000 Kč/20 lekcí

Termíny klubíku:

úterý ( 14:30–15:30, 16:00–17:00)

středa (14:00–15:00)

čtvrtek (14:30 – 15:30)

Kurz: Cesta ke zdraví

Vydejme se společně na CESTU KE ZDRAVÍ, k pohybu a relaxaci. Ukážeme si různé způsoby práce s tělem a dechem. Pronikneme do světa relaxace, meditace i dynamického pohybu sloužícího k uvolnění napětí, stresu a emocí. Budeme se učit regenerovat své tělo a svou mysl.

Naše cesta ke zdraví vede k:

–          zvětšování pohyblivosti těla

–          zlepšování smyslů – čichu, chutě

–          větší koncentraci, soustředěnosti

–          uvolnění, většímu klidu, ztišení mysli

–          srovnávání páteře

–          zvětšování kapacity plic a zlepšování resonance zvučnosti hlasu

–          většímu přílivu energie

–          sebepoznávání sama sebe, svých možností a potenciálu

Co si s sebou přinést: pohodlné oblečení, podložku na cvičení, případně deku na přikrytí pro vlastní pohodlí

Délka programu: 90 minut

Minimální počet účastníků: 3-7

Cena: 650/5 lekcí

Spuštění programu: od středy 13.10. (tato lekce zdarma)

Termíny klubíku:

středy (16:00–17:30)

O lektorovi:

Simona Kičmerová – Jsem člověk milující přírodu. Čerpám z ní sílu i moudrost. Ráda tvořím, maluji a zpívám. Zajímám se o práci s dechem, intuitivní pohyb a práci s podvědomím. Na své životní cestě se snažím zdokonalovat svůj vlastní život a být nápomocná ostatním v jejich seberozvoji.