V Malém světě techniky U6 v Dolních Vítkovicích momentálně probíhá rozsáhlá obnova, zhotovitelem nové expozice je společnost AVT Group a.s. Expozice je umístěna v budově bývalé VI. energetické ústředny, výstavnímu prostoru dominují dvě plynová pístová dmychadla (z roku 1938 a 1948), která dohromady váží 1 800 tun. V blízké době bude tyto dva obry (dříve nazývané plíce Vítkovic) obklopovat zhruba stovka nových exponátů, které rodinám, školním skupinám i široké veřejnosti zábavně vysvětlí technické vynálezy od průmyslové revoluce až po současnost. Celkově bude expozice propojena a sjednocena s postavou Julese Verna, který byl geniální spisovatel i vizionář a řada jeho myšlenek se v průběhu let doopravdy realizovala. Navíc jeho rok narození (1828) je totožný s rokem založení prvních vysokých pecí ve Vítkovicích (Rudolfova huť).

Renovace Malého světa techniky U6 je realizována díky projektu Postindustriální dědictví příhraničí. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. V rámci tohoto mezinárodního česko-polského projektu byla vytvořena společná turistická trasa s názvem Stezka uhlí a oceli, na které se nacházejí destinace vázané industriální historií. Proto bylo třeba upravit a oživit aktuální stav interaktivní expozice U6 tak, aby odpovídal výše uvedenému a prohloubil tak zážitek a poznání daného tématu. Důraz je v tomto ohledu kladen nejen na industriální tematiku, ale také oblast hornictví s predikovaným přesahem na trendy současné a moderní doby.

Společně se slavnostním otevřením 23. 6. 2023 proběhne v rámci projektu již druhá Industriáda. Tato akce je pořádaná na podporu industriálních památek v českém a polském příhraničí a je určená všem generacím.