Mezi hlavní činnosti spolku Dolní oblast VÍTKOVICE patří neformální vzdělávání. Výukové programy probíhají především v učebnách, laboratořích a expozicích Světa techniky, v nabídce je ale také aktivita v Galerii Gong nebo výjezdní Malý řemeslník, uskutečňovaný přímo v mateřských školách.

Za celý školní rok 2023/2024 se do výuky pod hlavičkou Dolních Vítkovic zapojilo 21 600 žáků. Dětem se zde pravidelně věnovalo 20 veskrze vysokoškolsky vzdělaných lektorů – jak interních, tak externích. S nadšením připravili pro „své“ studenty nejrůznější vzdělávací bloky tak, aby je látka především bavila. Mezi oblíbené programy patřil například „Robot Ozobot“ nebo „Blue-bot“ se zaměřením na IT/robotiku. Při ovládání Blue-bota získali žáci poznatky o tom, co jsou to algoritmy a jak jsou implementovány jako programy v digitálních zařízeních. Děti se učily vytvářet a ladit jednoduché programy, procvičovaly logické uvažování.

V bloku „3-2-1- start!“ žáci nejdříve zhlédli animovaný film, pak si společně vyzkoušeli sestavit raketu a vydali se do vesmírné expozice, kde si zblízka prohlédli planety Země a Měsíc. To v rámci biologie si pak mohli pedagogové vybrat například program „Žijí tady s námi“. Děti se dostaly do fascinujícího světa mikroorganismů, kde se naučily základní laboratorní techniky a pozorování mikroskopem, viděly jednobuněčné organismy a jejich projevy. Celá aktivita se odehrávala v moderně vybavené přírodovědné laboratoři. V nabídce dále nechyběly a ani do budoucna chybět nebudou bloky, podporující výuku fyziky, chemie, výtvarné výchovy nebo pracovních činností.

Učitelé oceňují individuální přístup k dětem. Téma je vedeno kreativní a zábavnou formou, rozvíjí kritické myšlení a podněty k diskuzi. Máme laboratoř jak chemickou, tak biologickou, dílny na rukodělné činnosti, kde děti pracují s různými materiály včetně dřeva. Mohou si také prohlédnout názorné ukázky v expozicích Světa techniky. Líbí se jim 3D kino a naše science show. Pravidelně pořádáme tematické dny, workshopy a přednášky se zaměřením na různé oblasti zejména vědy a techniky,“ upřesňuje ředitelka úseku vzdělávání a expozic, doktorka Eliška Kulová. „Přes prázdniny navíc proběhne hlubší revize vzdělávacích programů, už teď třeba víme, že chceme rozšířit nabídku vzdělávacích programů o prostor U6,“ doplnila Kulová.

Vzdělávání dětí by v Dolních Vítkovicích nemohlo být realizováno bez finanční podpory. Svým malým i větším obyvatelům na výuku finančně přispívají města Ostrava, Havířov, Frýdek – Místek, Bohumín a Opava. „Tak osvíceného přístupu představitelů měst si neskutečně vážím. Silnou podporu, celkově v provozu, máme také z Moravskoslezského kraje. Sama na malý úvazek učím na gymnáziu. Pro studenty jsem člověk z praxe. Studenti podle mne vítají jakoukoliv další formu výkladu, oživení látky i občasnou změnu prostředí. Pomáhá to klima třídy. Takovému přístupu proto velmi fandím,“ dodává ředitelka Dolních Vítkovic Renata Červená.

Řádné vzdělávací aktivity začaly v Dolních Vítkovicích už v roce 2013. Do dneška bylo realizováno 13 684 vzdělávacích programů, proběhly stovky projektových dnů a výjezdů. Dosud vzdělávacími programy neformální výuky v Dolních Vítkovicích prošlo úctyhodných 421 956 dětí z mateřských, základních i středních škol.