Vážení milovníci umění,

epidemie koronaviru už několik měsíců ovlivňuje doslova celý svět, včetně kulturního prostředí. Očekávejme neočekávatelné a pojďme tedy neprodleně společně zahájit výstavu Ivany Štenclové OKO BERE, a to ve středu 16.12. v 17 hodin v prostorách Milan Dobeš Musea.

S ohledem na dodržení hygienických podmínek souvisejících s epidemií viru SARS CoV-2. Vás žádáme o potvrzení účasti do 16.12. 13:00 na adresu: museum@milandobes.com.

 

Výtvarnice Ivana Štenclová je regionální umělkyně, která tvoří portréty, při své tvorbě využívá bohaté spektrum výtvarných prostředků.  K hlavnímu vyjádření formálně nejlépe slouží figurální kompozice, portrét a autoportrét, hlavním gró výtvarného projevu jí je grafický princip. Přestože používá neobvyklé výtvarné techniky, kresba je základem jejích obrazů – vyjadřuje se v liniích, nikoliv v barevných plochách.

Vytváří tak díla na pomezí obrazu, reliéfu a objektu. Jako podklad jí kromě plátna slouží sololitové desky, použitá prostěradla, rentgenové snímky, ale v poslední době také plechy.  Technické a dekorativní efekty nejsou v pojetí Ivany Štenclové nikdy samoúčelné – vždy jsou ve službě významu obrazu.

Ten je často mnohovrstevnatý. Systematicky se zabývá dekódováním vytěsněných traumat a obnažováním především rodinných vztahů.