Pro všechny milovníky umění chystáme novou výstavu. Vernisáž proběhne 14. 10. 2021 v 18:30.

Výstava Bezprostřední vztahy představuje výběr z nejnovější maleb polského umělce Marcina Jasika. Jedná se vůbec o první uvedení tvorby polského malíře české veřejnosti.

Kurátorkou výstavy je historička umění a galeristka Lucie Drdová. K výstavě je vydána publikace, jejíž součástí je rozhovor Marcina Jasika s Kamou Zboralskou.

Marcin Jasik (*1990, žije a pracuje ve Varšavě) patří k zástupcům nastupující generace současné polské malby.  Vystudoval malířství na varšavské Akademii krásných umění. Diplomovou práci obhájil v ateliéru malířství profesora Wojciecha Cieśniewského a v ateliéru sochařství profesora Jakuba Łęckého. Vedle malířské tvorby se věnuje také fotografii a sochařství.

Podstatou obrazů Marcina Jasika je neustálé hledání v oblasti jazyka malířské abstrakce. Inspiraci čerpá jak z vlastních zkušeností, tak z dějin malířství přetvářením ikonických obrazů či motivů. V jeho pracích je patrná volná, intuitivní výpověď, kterou řídí vědomý systém významů a logiky využívaných forem.

Úryvek textu Lucie Drdové o Jasikově malbě:

Od počátku letošního roku Marcin Jasik ještě významněji posouvá svůj mentální narativ a výrazně konkretizuje jeho vizuální podání. Zdrojem inspirace je mu předobraz fresky protorenesančního malíře Giotta di Bondone z baziliky v Assisi. Základní linie výjevu, kdy se svatý František zříká pozemských statků, Jasik abstrahuje a převádí do nové série maleb.Zjednodušeně využívá horizontálního rozdělení děje s vlastní „intuitivní“ perspektivou k dosažení opětovné opozice mezi světskou (pozemskou) a sakrální (nebeskou) sférou, jež se však propojuje v diagonále gesta světce. Jeho natažená ruka jako metafora dialogu s Bohem se v Jasikově obraze materializuje jako prostředek vyjádření lidského úsilí k víře.

Podobně uvažuje Jasik o jednotlivých plánech, kdy se spodní, pozemská část obrazu redukuje na černé horizontální linie ztvárněné rychlými tahy spreje. Směrem vzhůru umělec používá měkký pastel, který emancipuje světelnost a autonomii syté červeně. První malby tohoto cyklu jsou ještě pojednány na čistě syrovém plátně bez podmalby a malířovo gesto je velice rychlé. S každým dalším obrazem se zintenzivňuje domnělý rozkol mezi těmito dvěma dominantními poli. Zároveň se čím dál více uplatňuje smyslové působení a emocionální účinek, které vznikají nejen v okamžiku střetu černých a červených čar, ale také prostřednictvím intenzivního vyznění světle a tmavě modrých odstínů, jež budují prostorovou hloubku.

Výstavu můžete zhlédnout v  MDM do 15.2.2022 (prodlouženo).

Výstavní projekt je podpořen Světlik Art Foundation. Zvláštní poděkování patří mecenáši umění Ing. Janu Světlíkovi.