V neděli 23. 10. se na více než půl roku uzavře Malý svět techniky U6. Hlavním důvodem jsou práce na obnově expozic. Původně bylo uzavření U6 v plánu ke konci roku, uspíšila jej však současná energetická krize.  “Malý svět techniky uzavřeme o zhruba dva měsíce dříve, než jsme původně zamýšleli. Všude hledáme úspory, tak jako každý v této době, a zde se to nabízí. Ušetříme za osvětlení a vytápění,“ dodává ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina.

Po obnově bude objekt bývalé energetické ústředny zase přístupný v průběhu června 2023.

Obnova Malého světa techniky U6  je realizována díky projektu Postindustriální dědictví příhraničí. Projekt, registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370, je spolufinancován z EU, v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.