Vydejte se s námi po stopách výroby koksu na naší nové prohlídkové trase s názvem KOX. Seznámíte se s krátkou historií těžby černého uhlí na Ostravsku, s procesem karbonizace v koksovacích pecích, nahlédnete do velína uhelné služby a pomocí rozšířené reality uvidíte fungování koksárenských baterií.

Trasa bude zpřístupněna od 2. září 2023. 

Prohlídka trvá přibližně 100 minut.

Vstupenky si můžete rezervovat ZDE.