Nově otevřený Hotel VP1 ART  zapadá do celkového kontextu industriální architektury Dolních Vítkovic. Symbolicky stojí přímo proti někdejší vysoké peci číslo jedna, z níž architekt Pleskot udělal unikátní šroubovicovou nástavbou dnešní Bolt Tower.

Budova VP1 ART byla postavena v době socialistického zřízení v Československu. Sloužila jako zdravotnické středisko pro zaměstnance někdejších Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Objekt VP1 ART navazuje na dosavadní budovu Hotelu VP1 a tvoří s ním logický celek. Velmi specifickým rysem VP1 ART je instalace unikátních uměleckých sbírek českých i světových umělců, se zaměřením na klíčové umělce regionu severní Moravy a Slezska.

Nově rekonstruovaný hotel VP1 a jeho unikátní část VP1 ART představují zajímavou ukázku toho, že v Dolních Vítkovicích neprocházejí oživením a přestavbou na budovy pro běžný život jen technické industriální celky, ale dochází i k rekonstrukcím staveb z časů socialismu. Jejich vybraná část se postupně proměňuje v soudobý architektonicko-umělecký unikát.