Ve středu 15. 6. 2022 proběhne debata s architekty Josefem Pleskotem a Romanem Kouckým, Tomášem Ctiborem, zástupci města a Janem Světlíkem o rozvoji území mezi centrem a Dolní oblastí Vítkovice. Hosté budou hovořit o tom, jak vyřešit chybějící propojení centra města a DOV. Může na území nevyužitého brownfieldu v blízkosti DOV a Černé louky vzniknout nová čtvrť? Co vše mohou tyto záměry městu a regionu přinést? A může si tyto odvážné plány Ostrava vůbec dovolit? Odpovědi nejen na tyto otázky zazní 15. 6. 2022 v 18:00 hod. ve Velkém sále v Gongu. Foyer sálu bude přístupné již od 17:00, prohlédnout si zde můžete panely k tématům, která během akce zazní.

Vstup volný, rezervace míst předem není nutná.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE